ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:11:30 1:21

Seimas pritarė valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybiniams pokyčiams

Seimas priėmė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama gerinti teisinės pagalbos kokybę ir didinti visos sistemos efektyvumą.

 

„Valstybės užtikrinama teisinė pagalba yra fundamentali teisės į gynybą garantija bei teisės į teisingą teismą realizavimo priemonė, todėl šios paslaugos kokybės didinimas yra vienas svarbiausių teisingumo srities prioritetų. Nauju reglamentavimu ypatingas dėmesys skiriamas specifinių advokatų žinių reikalaujančioms byloms, pavyzdžiui, kai atstovaujami labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių – nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų, nepilnamečių, interesai. Todėl advokatams bus organizuojami specializuoti mokymai papildomiems praktiniams gebėjimams, reikalingiems dirbant jautriose bylose, įgyti. Tikiu, kad nauji sprendimai leis dar geriau atliepti gyventojų, kuriems teisinė pagalba reikalingiausia, lūkesčius“, – teigia teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

 

Siekiant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės, nustatomas aiškus teisinės pagalbos sistemoje dalyvaujančių institucijų funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymas.

 

Numatomas didesnis Lietuvos advokatūros įsitraukimas teikiant advokatams rekomendacijas (gerosios praktikos gaires) dėl teisinių paslaugų teikimo konkrečiose srityse, taip pat vertinant antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų suteiktas paslaugas. Be to, Lietuvos advokatūra įgyvendins specializuotą advokatų mokymą. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo taryba teiks siūlymus dėl kokybės gerinimo, o Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba dalyvaus specialiųjų advokatų mokymų užtikrinimo procese bei organizuos paslaugų gavėjų ir teisėjų apklausas.

 

Numatoma patvirtinti Specialiųjų mokymų advokatams organizavimo taisykles, kuriose, bendradarbiaujant su  Lietuvos advokatūra ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, bus numatytos nuostatos dėl specialiųjų mokymų poreikio, krypčių ir apimčių, mokymų programų rengimo, mokymų organizavimo bei įgyvendinimo.

 

Siekiant efektyvesnio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos administravimo, pakeitimais nustatytas vienas turto ir pajamų lygis, taip pat patikslinti antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindai. Siekiant užtikrinti visuomenės interesą, sudaryta galimybė SLAPP bylose (strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo) teisinę pagalbą gauti nevertinant asmens turto ir pajamų.

 

Priimtu įstatymu dvigubai didesnis užmokestis numatomas advokatams, kurie specializuosis tam tikrose bylose, reikalaujančiose specifinių gebėjimų. Įgyvendinant pokyčius ir siekiant užtikrinti tolygų advokatų darbo krūvį, numatoma patvirtinti advokatų darbo krūvio paskirstymo metodiką.

 

Įstatymas įsigalios 2024 m. sausio 1 d.

 

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija