ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:06:01 8:12

Per šiuos metus reikšmingai pagerės Krašto apsaugos savanorių pajėgų aprūpinimas

„Išaugęs krašto apsaugos finansavimas, leidęs paspartinti Lietuvos kariuomenės plėtrą ir modernizavimą, sudarė sąlygas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų stiprinimui“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Pasak jo, per šiuos metus KASP kariai sulauks ženklaus aprūpinimo.

Šiuo metu Krašto apsaugos savanorių pajėgose tarnauja apie 5,6 tūkst. karių. Vien pernai prie pajėgų prisijungė beveik 1,2 tūkst. naujų karių savanorių, todėl, augant KASP populiarumui, Vilniaus rinktinėje buvo sukurta nauja savanorių kuopa. Plėtojant Krašto apsaugos savanorių pajėgas prioritetas skiriamas trims sritims: kario individualiai ekipuotei, aprūpinimui ginklais ir transportavimo pajėgumo plėtrai.

Toliau stiprinant kario individualią ekipuotę, savanorių pajėgos šiuo metu yra visiškai aprūpintos šalmais, šiemet taip pat bus pilnai aprūpintos neperšaunamomis liemenėmis ir naktinio matymo prietaisais. Planuojama, kad stipriai pagerės ir aprūpinimas pirmosios medicinos pagalbos rinkiniais. Prie daugelio šių poreikių tenkinimo prisideda ir parama iš Lietuvos strateginių sąjungininkų JAV.

KASP kariai yra pilnai aprūpinti ir šaunamaisiais ginklais – automatiniais šautuvais G36 su optiniais taikikliais, pistoletais, taikliojo šaulio šautuvais FN SCAR, M-14T, prieštankiniais granatsvaidžiais „Carl Gustav“. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai yra aprūpinami ir specializuotais konteineriais, skirtais saugoti amunicijai (vienkartiniams granatsvaidžiams, šaudmenims).

Stiprinant transportavimo pajėgumų plėtrą, kuopos yra pilnai aprūpintos kariniais visureigiais, iš dalies – didelio pravažumo mikroautobusais. KASP transporto parkas toliau pildomas motociklais, keturračiais, sunkvežimiais, krovininiais mikroautobusais.

Taip pat gerinamos ir karių savanorių socialinės garantijos: nuo 2024 m. pradžios jiems bus mokamas 2 bazinių dydžių priedas už tarnybą kareivinių režimu.

Apie 5,6 tūkst. KASP tarnaujančių karių savanorių yra pagal kario savanorio sutartį savanoriškai įsipareigoję karo prievolininkai, atliekantys nenuolatinę karo tarnybą. Kovinio rengimo pratybos kariams savanoriams vyksta apie 30 dienų per metus, dažniausiai savaitgaliais, todėl savanoriai suderina tarnybą kariuomenėje ir civilinę veiklą – darbą ar studijas.

 


Šaltinis: KAM