ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:11:30 1:39

Didėja valdžios institucijų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo ne teismo tvarka dydžiai ir išplečiama nukentėjusių nuo smurtinių nusikaltimų apsaugos sistema

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo įstatymų pakeitimai, numatantys asmenims, patyrusiems žalą dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ar nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų, palankesnes žalos atlyginimo ar kompensavimo sąlygas.

 

Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymu tris kartus padidinti ne teismo tvarka atlyginamos žalos dydžiai. Taigi, nuo šiol asmenys, kurie patirs žalą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų (pavyzdžiui, dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo), neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinių prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto paskyrimo) galės kreiptis į Teisingumo ministeriją ir prašyti atlyginti žalą ne teismo tvarka, nesibylinėjant su valstybe. Ne teismo tvarka galės būti atlyginama iki 10 000 eurų turtinės žalos ir iki 5 000 eurų neturtinės žalos.

 

Žalos atlyginimo ne teismo tvarka formą galima rasti čia: https://tm.lrv.lt/lt/paslaugos.

 

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymu išplėstas nuo smurtinio nusikaltimo nukentėjusio asmens apibrėžimas, todėl nuo šiol visi nužudytojo asmens artimieji, prokuroro ar teismo pripažinti nukentėjusiais ir civiliniais ieškovais, nepaisant jų giminystės ryšio, taip pat galės kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl žalos kompensavimo iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų fondo programos lėšų. Šios nuostatos bus taikomos tik dėl smurtinių nusikaltimų, padarytų po 2023 m. sausio 1 d.

 

Žalos kompensavimo tvarką ir formas galima rasti čia: https://bit.ly/3e8UlaH.

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija