ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:07:31 6:33

Kauno rajone – senjorų integracijos pilotinis projektas

Vyresnio amžiaus žmonėms padėti integruotis į socialinį, politinį, kultūrinį gyvenimą ir dalyvauti darbinėje veikloje, – toks pilotinis modelis bus išbandomas Kauno rajone. Modelį kuria Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su EBPO ekspertais.

„Norisi, kad mūsų senjorai pagalbos sulauktų ne mažiau nei, pavyzdžiui, vaikai ar darbingo amžiaus žmonės. Šiandieniniame pasaulyje vyresnio amžiaus žmonės turi lygiai tokias pat galimybes kaip bet kuris mūsų: ir dirbti, ir mokytis, dalyvauti priimant sprendimus, eiti į renginius. Tikiuosi, kad šis projektas senjorams atvers dar didesnes galimybes“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Tikimasi, kad sėkmingai įgyvendintas projektas paskatintų jame pasiūlytas priemones įgyvendinti visos šalies mastu. Taip sustiprėtų vyresnio amžiaus žmonių aktyvumas įvairiose srityse.

Projekto metu didžiausias dėmesys bus sutelktas senjorų užimtumui didinti, tai yra darbo vietai reikalingų gebėjimų ugdymui, lankstumo darbo rinkoje ir verslumo didinimui, papildomų paskatų darbdaviams ir darbuotojams kūrimui. Bus sukurta sveikam senėjimui palanki aplinka, sudarytos galimybės realizuoti sukauptą patirtį, skatinamas įsitraukimas į savanorišką veiklą, mentorystė darbe ir bendruomenėje, dalyvavimas priimant sprendimus ar viešosiose konsultacijose.

Senjorų socialinę atskirčiai mažinti  – ne tik išmokos, bet ir socialinių paslaugų plėtra

Pasak ministrės M. Navickienės, skurdas paliečia vis dar labai daug senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių.  Tikimasi, kad senjorų socialinę atskirtį sumažins ir nuo liepos 1 d. įvesta 28 eurų dydžio vienišo asmens išmoka. Teisę ją gauti įgis daugiau nei 60 tūkst. vienišų šalpos pensijų gavėjų ir mažų pensijų priemokų gavėjų. Vienišo asmens išmoka gavėjus pasieks šį rudenį, skaičiuojant už laikotarpį nuo įstatymo įsigaliojimo, t. y. liepos mėnesio.

Nuo kitų metų gavėjų ratas dar labiau plėsis – vienišo asmens išmoką gaus visi žmonės su negalia ir pensinio amžiaus žmonės. Skaičiuojama, kad ši išmoka vienišų pagyvenusių asmenų skurdo rizikos lygį turėtų sumažinti 7,4 procentiniais punktais.
Pagal šio pavasario ekonominės raidos scenarijų, preliminariais „Sodros“ skaičiavimais, pensijų indeksavimo pagrindinis koeficientas kitais metais būtų 7,5 proc., o 2023 metais – 6,7 proc.

„Svarstome ir papildomą pensijų didinimo galimybę. Šiuo metu atliekami  skaičiavimai ir vertinimai, kurių pagrindu rudenį, teikiant biudžetus, bus galima siūlyti sprendimus, kaip patobulinti pensijų indeksavimo mechanizmą. Taip būtų sudarytos prielaidos socialinio draudimo pensijas indeksuoti sparčiau“, – sakė ministrė Monika Navickienė.

Nuo liepos 1 d. įsigalioja ir pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms aktualūs specialiųjų poreikių lygio nustatymo pakeitimai. Vietoj šiuo metu galiojančių trijų specialiųjų poreikių lygių lieka du – vidutinių ir didelių specialiųjų poreikių lygiai. Todėl nuo liepos daugiau senjorų galės pasinaudoti 50 proc. nuolaida važiuoti viešuoju transportu, galės nemokamai pasigaminti pasą ar asmens tapatybės kortelę.

Nuo balandžio mėnesio sutrumpėjo socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo terminai. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis bus nustatomas per 10 kalendorinių dienų (k. d.) nuo prašymo gavimo dienos, o ilgalaikės socialinės globos poreikis – per 20 k. d. Sprendimo dėl socialinės priežiūros priėmimas sutrumpėjo nuo 14 iki 10 k. d. nuo socialinių paslaugų poreikio išvadų pateikimo, dėl socialinės globos – nuo 30 iki 20 k. d.

Karantino laikotarpis ypatingai išryškino socialinių paslaugų poreikį. Artimiausiu metu SADM teiks Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, kurių pagrindinis tikslas – stiprinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.


Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija