ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:06:17 7:36

Ar blogiausia jau praeityje? Atsargūs atsigavimo ženklai išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių 2021 m. I ketvirčio ataskaitų rezultatuose

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2021 m. I ketv. išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių finansines ataskaitas. Bendras licencijuotų kelionių organizatorių skaičius ketvirčio pabaigoje buvo 232, iš kurių 88 kelionių organizatoriai vykdė išvykstamojo turizmo veiklą, kai prieš metus tokių buvo 113 vnt. Sumažėjimo priežastis – įmonės pačios atsisako išvykstamojo turizmo kelionių organizavimo veiklos kol sektoriuje neapibrėžtumas.

 

Vien išvykstamojo turizmo 12 mėn. laikotarpio pajamos 2021-03-31 krito iki 40 mln. EUR, t.y. net 89%, palyginus su prieš tai buvusiais 354 mln. EUR. Šis reikšmingas smukimas lėmė 8,8 mln. Eur bendrą sektoriaus nuostolį, o kelionių organizatorių sukauptas kapitalas sumažėjo iki 26 mln. EUR nuo prieš metus buvusių 32 mln. EUR.

 

4 kelionių organizatoriams nustatytas nepakankamas nuosavo kapitalo santykis. Šiems kelionių organizatoriams yra padidėjusi rizika tapti nemokiais. Todėl jiems pateikti įspėjimai bei nustatytas 3 mėnesių terminas nuosavo kapitalo santykio atstatymui. Šių įmonių pajamos sudaro apie 4% nuo visų sektoriaus generuojamų pajamų.

 

Akcentuojame, kad vienas kelionių organizatorius UAB „Medholidays“ inicijavo bankroto procedūrą. 2021-05-07 įmonei buvo panaikintas kelionių organizatoriaus pažymėjimas. Turistai gali kreiptis iki 2021-08-07 į VVTAT su prašymais kompensuoti nuostolius už UAB „Medholidays“ organizuotas keliones (detalesnę info rasite čia ).

 

Pagal 2020-12-31 ataskaitų patikrinimo rezultatus, 18 kelionių organizatorių buvo pateikti įspėjimai dėl nuosavo kapitalo neatitikimo Turizmo įstatyme nustatytiems reikalavimams. Iš jų 2 kelionių organizatoriai pateikė prašymus panaikinti pažymėjimą. Šiuo metu likę 6 kelionių organizatoriai, kurie dar neatstatė nuosavo kapitalo santykio arba dar nepateikė visų nuosavo kapitalo santykio atstatymo faktą įrodančių dokumentų.

 

2021-03-31 duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai turistams sudarė 11,8 mln. Eur, iš jų 2,5 mln. EUR buvo išleista ir dar turistų nepanaudota kuponais (2020-12-31 buvo išleista 2,9 mln. Eur).

 

Atkreiptinas dėmesys, kad atskirai vertinant tik 2021 m. I ketvirtį – jau matomi atsargūs išvykstamojo turizmo kelionių organizavimo sektoriaus atsigavimo ženklai – 31 iš 87 kelionių organizatorių vėl deklaruoja minimalų bet grynąjį pelną. Tiesa, visas sektorius dar išlieka nuostolingas ir 2021 m. I ketvirtį. Apie viso sektoriaus atsigavimą ir jo tvarumą būtų galima kalbėti po dviejų ar trijų pelningų sektoriaus ketvirčių iš eilės.

 

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas galima rasti čia.


Šaltinis: VVTAT