ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:05:15 2:24

Ginčų nagrinėjimas: pernai daugiau nesutarimų kilo dėl mokėjimų ir kelionių draudimo

Lietuvos bankas pernai išnagrinėjo beveik pusę tūkstančio vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčų: daugiausia nesutarimų kilo su draudikais (62 %) ir bankais (24 %). Gerokai padaugėjo ginčų dėl mokėjimo paslaugų – pernai išnagrinėti 76 tokie ginčai, t. y. ketvirtadaliu daugiau nei 2019 m.  Taip pat daugiau nesutarta dėl kelionių draudimo – ginčų išnagrinėta dukart daugiau nei užpernai (31 ginčas). 98 ginčai, t. y. penktadalis ginčų, dėl kurių nagrinėjimo buvo kreiptasi į Lietuvos banką, buvo išspręsti taikiu būdu, ir tai yra didžiausias taikių susitarimų skaičius per pastaruosius penkerius metus.

„Pernai pakeitėme ginčų nagrinėjimo strategiją, skatindami vartotojus ir finansų rinkos dalyvius kilusius nesutarimus spręsti taikiai susitariant. Tokia taikaus susitarimo strategija padeda pasiekti abiem šalims palankų ir priimtiną sprendimą, leidžia išsaugoti santykius tarp šalių ir tęsti bendradarbiavimą, taip pat išlaikomas pasitikėjimas finansinių paslaugų rinka, ir tik nepavykus pasiekti taikaus susitarimo pasitelkiamas ginčų nagrinėjimo mechanizmas. Tarp artimiausių mūsų tikslų – analizuoti ir diegti praktikas, leidžiančias dar padidinti šią taikių susitarimų dalį“, – sakė Lietuvos banko Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo komiteto pirmininkas Arūnas Raišutis.

2020 m. ginčų su bankais dalis siekė 24 proc. visų Lietuvos banko išnagrinėtų ginčų. Didžiausią nesutarimų su bankais dalį sudarė kreipimaisi dėl mokėjimo paslaugų sutarčių vykdymo – išnagrinėti 76 ginčai, ketvirtadaliu daugiau nei 2019 m. Antroje vietoje – ginčai dėl būsto paskolų (21 ginčas), šis skaičius, palyginti su 2019 m., nepakito. Dar keturi ginčai kilo dėl vartojimo kreditų, ir tai yra mažiau nei 2019 m., kai tokių ginčų kilo 7.

Ginčai su draudikais vis dar sudaro didžiąją Lietuvos banko išnagrinėjamų ginčų (62 %) dalį, tačiau, palyginti su 2019 m., ši dalis sumenko 5 proc. Nesutarimų skaičiaus mažėjimas yra fiksuojamas tik ne gyvybės draudimo sektoriuje.

Didžiausią įtaką ginčų sumažėjimui turėjo ne gyvybės draudimo sektorius – smarkiai sumažėjo kreipimųsi dėl ginčų, kilusių dėl TPVCAPD, turto ir kasko draudimo sutarčių nuostatų. Vienintelė išimtis ne gyvybės draudimo sektoriuje – ginčai dėl kelionių draudimo, jų skaičius išaugo beveik du kartus – nuo 16 nesutarimų 2019 m. iki 31 ginčo pernai. Toks padidėjimas sietinas su pasaulyje vyraujančia koronaviruso (COVID-19) pandemija, dėl kurios 2020 m. buvo masiškai atšaukiamos kelionės ir skrydžiai.

Pernai taip pat buvo išnagrinėti 67 kreipimaisi dėl nesutarimų su kitais finansų rinkos dalyviais. Šių kreipimųsi skaičius truputį padidėjo ir siekia 14 proc. visų Lietuvos banke gautų ginčų. Tokiam pokyčiui įtakos turėjo tai, kad padaugėjo kreipimųsi dėl ginčų, kilusių iš mokėjimo paslaugų.

2020 m. iš viso buvo išnagrinėti 492 ginčai ir priimti 164 sprendimai dėl ginčų, kilusių iš finansinių paslaugų teikimo sutartinių santykių, esmės. Lyginant 2019 ir 2020 m., vidutinė ginčų nagrinėjimo trukmė tebėra panaši, t. y. 2020 m. vidutiniškai ginčai buvo išnagrinėti per 63 kalendorines dienas, ir tai yra beveik trečdaliu trumpiau už teisės aktuose numatomą terminą.


Šaltinis: Lietuvos bankas