ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:05:15 1:13

Didesnis dėmesys apgyvendinimo paslaugų tiekėjams

Skatindama teisėtą apgyvendinimo paslaugų teikimą bei siekdama išsamiai supažindinti su reikalavimais šiai veiklai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) skiria didelį dėmesį esamų ir būsimų apgyvendinimo paslaugų teikėjų švietimui – aktyviai organizuoja mokymus ir seminarus, vykdo bendradarbiavimą su miestų bei rajonų turizmo informacijos centrais.

 

Greta taikomų prevencinių priemonių, pastaruoju metu VVTAT didesnį dėmesį skyrė viešai skelbiamai informacijai apie apgyvendinimo paslaugų teikimą bei galimai neturint licencijos paslaugas teikiančius verslininkus. 2020 metais ir 2021 m. sausio, vasario mėnesiais VVTAT vertino apgyvendinimo paslaugas siūlančių platformų ir interneto portalų skelbiamą informaciją, taip pat vartotojų skunduose bei turizmo informacijos centrų pateikiamą informaciją apie apgyvendinimo paslaugas siūlančias įstaigas. Patikrinimų metu vertinta, ar apgyvendinimo paslaugos teikiamos teisėtai, t. y. turint teisės aktais nustatytą licenciją, taip pat ar apgyvendinimo paslaugų teikėjai skelbia teisingą ir tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas.

 

Įvertinus 243 apgyvendinimo paslaugų teikėjus, nustatyta apie 200 skirtingo pobūdžio pažeidimų. Visais atvejais VVTAT susisiekė su apgyvendinimo paslaugų teikėjais, įpareigojo patikslinti viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją, 81 apgyvendinimo paslaugų teikėjas įpareigotas pateikti nustatytus dokumentus licencijai gauti. 50 iš minėtų apgyvendinimo paslaugų teikėjų savo pareigą įvykdė ir gavo licencijas verstis apgyvendinimo paslaugomis. Laiku nesikreipusiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams, įvertinus visas aplinkybes, gali būti taikoma Administracinių nusižengimų kodekso 129 straipsnyje numatyta atsakomybė.

 

VVTAT pažymi, kad vadovaujantis Turizmo įstatymo 30 straipsniu, visos apgyvendinimo paslaugos yra klasifikuojamos arba registruojamos. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (viešbučių, motelių, svečių namų ir kempingų paslaugas) gali teikti tik nustatyta tvarka VVTAT išduotą galiojantį pažymėjimą turintis asmuo. Neklasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos – apartamentų paslaugos, komplekso paslaugos, kaimo turizmo paslaugos, nakvynės namų (angl. hostel) paslaugos, nakvynės ir pusryčių paslaugos, poilsio namų paslaugos, turistinio laivo apgyvendinimo paslaugos, turistinės stovyklos paslaugos, sanatorijos apgyvendinimo paslaugos ir trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos –  privalomai registruojamos paslaugos teikėjui pateikus nustatytos formos pranešimą apie šių paslaugų teikimą.

 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjas taip pat privalo vartotojams skelbti tikslią ir teisingą informaciją apie teikiamų paslaugų rūšį, vietą, kainą, o jei tai klasifikuojamoji apgyvendinimo paslauga – šių paslaugų kokybės įvertinimą, t. y. žvaigždutes. Skelbdamas informaciją apie teikiamas paslaugas, paslaugos teikėjas gali naudoti tik tos apgyvendinimo paslaugų rūšies pavadinimą, kuri yra registruota arba kuriai yra išduotas klasifikavimo pažymėjimas (pvz. registravus apartamentų paslaugas negalima objekto vadinti svečių namais).

 

Teisės aktų saugomi tik užsiregistravusių ir licenciją turinčių apgyvendinimo paslaugų teikėjų interesai. Licencijuotų apgyvendinimo paslaugų tiekėjų sąrašą, apgyvendinimo paslaugų teikimui keliamus reikalavimus bei klasifikavimui ar registravimui reikalingus pateikti dokumentus rasite VVTAT tinklalapyje.


Šaltinis: VVTAT