ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:05:15 2:27

Kaip vyksta bazinis kario rengimas pandemijos metu?

Rugsėjo 21 d. Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo 144 vaikinai ir 13 merginų. 
Naujokai atvyko tiesiai į Generolo Silvestro Žukausko poligoną. Čia juos pasitiko Karo policijos pareigūnai su kinologu, kurie patikrino ar būsimieji kariai neturi neleistinų daiktų, ar nėra apsvaigę nuo alkoholio bei psichotropinių medžiagų. Jau prieš tai atvykę ir įkūrę laikiną aprangos sandėlį poligone Depų tarnybos kariai tą pačią tarnybos dieną šauktiniams išdavė karinę uniformą.
Vėliau naujokai suskirstyti į padalinius ir prasideda tarnyba pagal įprastą programą. Pirmąją savaitę jie buvo supažindinti su karinio vieneto vidine tvarka, gyvenimo, poilsio, sporto sąlygomis, taip pat buvo susipažindinti su saugumo reikalavimais bei dienotvarke. Taip prasidėjo Bazinis kario kursas, kurio metu šauktiniai išmoko pagrindinių karybos dalykų.
Įpusėjus antrai savaitei, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams buvo priskirti asmeniniai ginklai. Rikiuotės metu kariai davė simbolinę priesaiką ginklui. Ši priesaika yra tarsi pažadas sau tinkamai prižiūrėti ir išmokti elgtis su ginklu bei esant reikalui atsakingai juo pasinaudoti.
Spalio 9 d. nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai iškilmingos rikiuotės metu prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Priesaikos ceremonijos metu kariams buvo suteiktas jaunesniojo eilinio karinis laipsnis.
Tikriausiai labiausiai įsimintinos buvo pirmosios pratybos miške, nežinant kaip joms pasiruošti. Pirmosios įvyko po trijų tarnybos savaičių nuo atvykimo į dalinį. Šauktiniai pirmą kartą parai išėję į mišką, kuriame vyko išgyvenimo pratybos, mokėsi laužo įkūrimo, vandens išgavimo, individualios maskuotės, pastogės įrengimo, garso ir šviesos maskavimosi bei kitų svarbių kariui užduočių.
Lapkričio 19 d. Operacinės aplinkos kuopos „Vanagas“ ir Mokomojo būrio kariai buvo išėję į paskutines Bazinio kario kurso pratybas miške, kurios truko 72 valandas. Daug lietaus, pasalos, stebėjimo postai, taktiniai žygiai, veiksmai patekus į pasalas. Rudeninis oras nelepino, bet motyvacija karių neapleido ir su iššūkiais jie susitvarkė daugiau nei gerai, pratybos užskaitytos. Viso Bazinio kario kurso metu kariai lankė teorines paskaitas, mokėsi rikiuotės ir karinio statuto, karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, ryšių ir medicinos, susipažino su ginklais bei ryšio priemonėmis.
Baigus Bazinį kario kursą, Operacinės aplinkos kuopoje „Vanagas“ tarnaujančių šauktinių karių laukė tradicinis iššūkis – kliūčių ruožas „Vanago takas“. Tokio kliūčių ruožo paskirtis – išmokyti techniškai įveikti kliūtis, lavinti karių fizines ir ugdyti moralines savybes, sugebėti įveikti natūralias kliūtis mūšio lauke bei formuoti komandinio darbo įgūdžius. Šio kliūčių ruožo ilgis 950 m, jį sudaro 17 kliūčių. Kariams, sėkmingai įveikusiems „Vanago taką“, buvo suteikta teisė nešioti beretes. „Vanago takas“ toks savotiškas Bazinio kario kurso uždarymas. Gruodžio 18 d. Operacinės aplinkos kuopos „Vanagas“ ir Generolo Silvestro Žukausko poligono Mokomojo būrio šauktiniai gavo užtarnautus Bazinio kario kurso baigimo pažymėjimus ir tradiciškai asmeninius peilius su sertifikatais.
„Viena ryškiausių pilietinės valios išraiškos formų man – savu noru atlikti karo prievolę. Pirmasis jos etapas – bazinis kario kursas, kuriame išugdžiau pradines kariškas vertybes. Pereidama į naują gyvenimo situaciją patyriau šiek tiek streso ir nuotaikos pokyčių, nežinomybės, bet tuo pačiu ir tikėjimo savimi, kad aš galiu. Bazinis kario kursas, pirmiausia, yra visai naujas kiekvienos dienos ritualas ir pareigos, kurių privalu laikytis ir išmokti kartu su dešimtimis kitų. Radikaliai kitoks paros ritmas, mitybos laikas, laisvalaikio pobūdis. Bazinis kario kursas nebuvo lengvas etapas mano gyvenime, bet per jį aš supratau, kad noriu savo ateitį sieti su kariuomene“ – rašo j. eil. Martyna Povilavičiūtė.
Po bazinio kario kurso kariams prasidėjo specialisto rengimo etapas, vėliau kolektyvinis rengimas. Kolektyvinio rengimo metu šauktiniai bus mokomi veikti savo padalinio sudėtyje, atlikti jiems paskirtas užduotis. Treniruos savo įgūdžius lauko taktikos pratybose, imituojant priešiškas pajėgas kitiems Lietuvos kariuomenės daliniams, ir tarptautinėse pratybose Lietuvoje. O Mokomojo būrio kariai išvyksta tęsti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir papildomai ruoštis laikyti valstybinius brandos egzaminus stojimui į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją.
Šiuo metu, siaučiant pasaulinei pandemijai, kai savaitgalius kariai leidžia kuopoje, veiklos netrūksta. Lapkričio 14 d. kariai turėjo protų mūšį, tai puiki savaitgalio pramoga sukant galvą ir atsakinėjant į meistriškai parengtus klausimus, bei galimybė parodytį gebėjimus. „Vienas karys puikiai išmano karo istoriją, kitas puikiai žino Lietuvos kariuomenės struktūrą, o visiems kartu susėdus ir pasidalinus savo žiniomis iškovojome I vietą“ – sako Mokomojo būrio nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karys atliekantis tarnybą Operacinės aplinkos kuopoje „Vanagas“ j. eil. Mindaugas Ilčiukas.
Ir Lietuvos kariuomenės dieną turėjome minėti kitaip, tačiau tai ne kliūtis šią dieną švęsti įsimintinai! Todėl lapkričio 21-22 dienomis vyko „Vanagų žaidynės“ – pirmasis nuotoliniu būdu organizuotas žaidimas, kuriame varžėsi penkios Operacinės aplinkos kuopos „Vanagas“ ir viena Generolo Silvestro Žukausko poligono Mokomojo būrio komandos. Šių žaidynių tikslas suburti NPPKT karius, vienyti kolektyvinį darbą, ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą, geriau pažinti Lietuvos kariuomenę.
Žaidynės vyko nuotoliniu būdu naudojant informacinių technologijų programas. Kariai iš vertinimo komisijos, kurios sudėtyje buvo atstovai iš Mokymo ir doktrinų valdybos bei Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro, gavo užduotis susijusias su Lietuvos kariuomene.
Kariai filmavo, fotografavo, piešė, rimavo. „Vanagų žaidynės“ ne žinių patikrinimas, vertinama buvo už originalumą, užduoties atlikimo sudėtingumą, šmaikštumą, užduoties atlikimo tikslumą, karių vaizduotę ir komandinį darbą. Vertinimo komisijos nariams buvo labai sunku skirstyti balus, todėl galima užtikrintai teigti, kad jaunieji „Vanagai“ yra labai gabus ir pozityvus jaunimas!
Gruodžio 6 d. Operacinės aplinkos kuopos „Vanagas“ šauktiniai priėmė Karinių jūrų pajėgų karių mestą iššūkį – 30 susilenkimų su papildomu svoriu, kurį, žinoma, įveikė. Tai savotiškas bendravimo būdas socialinėje erdvėje, kai negalime išvykti ir realiai bendrauti su kitų padalinių kariais, dalyvauti varžybose, renginiuose.
Ilgai laukta gruodžio 23 d. nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai buvo išleisti ilgų atostogų. „Pasiilgome tėvų, artimųjų, draugų ir mylimųjų. Žinome, kad Covid 19 pasaulinės pandemijos akivaizdoje turime išlikti sveiki, saugoti savo artimus ir saugotis patys, bet namus aplankyti būtina. Nuraminti, papasakoti, pasidžiaugti ar pasigirti apie priimtus iššūkius tarnaujant Operacinėje aplinkos kuopoje „Vanagas“ – porino atostogų išleidžiami kariai.

Šaltinis: Lietuvos kariuomenė