ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:05:12 11:19

2020 m. tarnauti Lietuvos kariuomenės padaliniuose pradėjo 3352 šauktiniai

Baigtas 2020 metų šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) – į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų batalioną Panevėžyje atvyko paskutiniai 337 karo prievolininkai. Visi jaunuoliai į dalinį atvyko savanoriškai apsisprendę.

 

Per 2020 m. tarnauti Lietuvos kariuomenės padaliniuose pradėjo 3352 šauktiniai (tarp jų – 137 merginos), iš jų savo norą pareiškusių – 54 proc., į sąrašus patekusių ir pirmumo tvarka norinčių atlikti tarnybą – beveik 45 proc., o privaloma tvarka pašauktų karo prievolininkų tarnybą pradėjo – truputį daugiau nei 1 proc. nuo visų pašauktųjų.

 

„Nors epidemiologinė situacija šalyje šiais metais yra itin sudėtinga, jaunuolių apsisprendimui savo noru pasirinkti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir taip atlikti konstitucinę pareigą, COVID-19 reikšmingos įtakos neturėjo. Šiais metais nuo 8 iki kiek daugiau nei 1 proc. sumažėjo privaloma tvarka pašauktųjų atlikti NPPKT karo prievolininkų skaičius. Grįžome į 2017 m., kai privaloma tvarka buvo pašaukta tik kiek daugiau nei 1 procentas. Norinčiųjų atlikti savo noru tarnybą prašymų skaičius tik didėjo ir šiemet turime 160 prašymų daugiau nei pernai. Turime, kuo pasidžiaugti, nes šaukimo rezultatai rodo teigiamas visuomenės sąmoningumo tendencijas“, – sakė Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

 

Iš viso per 2020 metus Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba gavo 6970 prašymus atlikti NPPKT, iš kurių – 2725 buvo savo noru pareiškusių pradėti tarnybą, o 4245 piliečiai patekę į šaukiamųjų sąrašus, siekė pirmumo teise atlikti NPPKT. Atlikus privalomąsias karo medicinos ekspertizių komisijos procedūras daugiau negu pusė, tai yra apie 4 tūkst. jaunuolių, buvo pripažinti tinkamais pradėti NPPKT. Didžiausiais prašymų skaičiais, tarnybą rinktis savo noru 2020 m., pasižymėjo Kauno, Vilniaus ir Šiaulių regionai.

 

2021 m. šaukiamųjų sąrašai bus sudaromi sausio 7 dieną. Per ateinančius metus į NPPKT planuojama pašaukti 3828 jaunuolius. Šaukiamųjų sąrašai bus sudaromi iš 1998-2002 metais (įskaitytinai) gimusių karo prievolininkų ir studijas pabaigusių asmenų nuo 23 iki 26 metų, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje buvo atidėtas šaukimas.

 

2021 metais šauktiniai tarnybą atliks 19-oje Lietuvos kariuomenės dalinių. Pirmasis 2021 m. vykimas į dalinius numatytas kovo 29 dieną. Šią dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione tarnybą pradės 72, o  Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione – 90 NPPKT karių. 2021 m. šaukimo į NPPKT planas pateikiamas .

 

Nuo 2020 m. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti yra šaukiami 18-23 metų karo prievolininkai. Tai nustatyta 2019 m. gruodžio 12 d. LR Seimo priimtame LR Karo prievolės įstatymo pakeitimo projekte, kuriuo sumažintas šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą amžius. Taip pat įstatymo pataisa įtvirtinta, kad karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje buvo atidėtas šaukimas, šaukimas būtų pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai (bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo).

 

Informacija, kada ir kaip atlikti procedūras karo prievolininkai gali rasti sąraše, kuris pateikiamas internete adresu: https://sauktiniai.karys.lt. Visus norinčius atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru, kurių amžius yra nuo 18 iki 38 metų, Karo prievolės ir administravimo tarnyba kviečia jau dabar. Jaunuoliams reikia susisiekti su regioniniais karo prievolės ir komplektavimo skyriais ir pateikti prašymus atlikti tarnybą 2021 m. internetu. Toks apsisprendimas jaunuoliams suteiks galimybę pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnę kaupiamąją išmoką, t. y. tarnybos metu galės gauti daugiau kaip 1250 eurų išmoką, o atlikus tarnybą, dar apie 1750 eurų.

 

Visų regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktai pateikti interneto svetainėje: https://www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/, informaciją bendraisiais klausimais teikiama nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.

 

Šauktinių tarnyba yra geriausias garantas, kuris padeda užtikrinti spartų Lietuvos kariuomenės pajėgų komplektavimą ir kariuomenės rezervo didinimą, nes tarnybą atlikę NPPKT kariai turi galimybę tapti profesinės karo tarnybos kariais, kariais savanoriais ar papildyti aktyviojo rezervo gretas. Nuo 2015 m. pavasario, kai LR Seimas atnaujino nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ją yra atlikę jau per 16 tūkst. karo prievolininkų.


Šaltinis: KAM