ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:09:21 8:00

Per pirmą šių metų pusmetį sulaukta daugiau pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus nei pernai tuo pačiu metu

Per 2020 m. pirmą pusmetį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai (toliau-Skyrius) sulaukė daugiau pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus lyginant su praėjusių metų to paties laikotarpio duomenimis. Klaipėdos apskrityje per 2019 m. pirmą pusmetį buvo gauti 387 pranešimai, į kuriuos buvo reaguota teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, tuo tarpu per 2020 m. pirmą pusmetį šis skaičius išaugo net iki 1186 pranešimų.

„Daugiausiai pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus Klaipėdos apskrityje gauta iš policijos. Labai liūdna, kad tokie pažeidimai dažniausiai fiksuojami šeimose, taigi, įvairių formų smurtą vaikai patiria iš pačių artimiausių žmonių – tėvų. Nors visuomenėje smurtas dažnai suprantamas tik kaip fizinis, tačiau pamirštama, kad psichologinis smurtas taip pat yra vaiko teisių pažeidimas ir sukelia neigiamas pasekmes vaiko psichologinei raidai. Gaila, kad vaikai tampa tėvų ginčų bei nesutarimų liudininkais ir yra įtraukiami į jų problemų sprendimo procesą“, – sakė Inga Česė,  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Klaipėdos mieste.

Pasak I. Česės, siekdami apsaugoti vaikus ir užtikrinti jų interesų įgyvendinimą, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos specialistai bendradarbiauja su kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis institucijomis: policijos komisariatais, savivaldybių administracijomis, socialinių paslaugų centrais, švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigomis, bendruomeniniais globos namais, kurie susipažįsta ir analizuoja kiekvieno vaiko išgyventas patirtis ir sugeba rasti ryšį su pažeistais vaikais.

„Bendradarbiavimas su minėtomis įstaigomis yra itin svarbus, nes, pavyzdžiui, policijos pareigūnai dažnai pirmieji gauna informaciją apie galimus nusižengimus, o savivaldybės įstaigos teikia reikiamą pagalbą šeimoms, kuriose vaikas patyrė nepriežiūrą, įvairių rūšių smurtą ar nebuvo užtikrinti teisėti vaiko interesai. Su šių įstaigų atstovais rengiame susitikimus, dalyvaujame atvejo vadybos posėdžiuose, bendraujame pasitelkdami nuotolines priemones. Bendradarbiaudami aptariame ir atsakingai vertiname kiekvieną situaciją, įsigiliname į konkrečios šeimos problemas ir bendrai ieškome galimybių jai padėti“, – bendradarbiavimu džiaugėsi I. Česė.

Per minėtą laikotarpį šiemet Klaipėdos apskrityje iš nesaugios aplinkos iš viso paimti 108 vaikai. Beveik tiek pat vaikų buvo paimta per tą patį laikotarpį ir 2019 m. Tačiau I. Česės teigimu, svarbu tai, kad šiemet, kaip ir pernai, dauguma vaikų, kuriems teko ieškoti saugios aplinkos, laikinai buvo apgyvendinti pas jiems artimus giminaičius, su kuriais sieja emocinis ryšys, o ne institucijose ar globos centruose.

Kai vaikui nustatomas apsaugos poreikis ir vaikas būna laikinai paimamas iš atstovų pagal įstatymą, mobilioji komanda iki 30 dienų teikia šeimai intensyvią pagalbą. Per minėtą laikotarpį Klaipėdos apskrities Skyriaus mobilioji komanda lankėsi 38 šeimose Klaipėdos apskrityje. Ši komanda parengė 31 rekomendaciją atvejo vadybininkams dėl tolimesnio darbo su šeimomis, dalyvavo 28 atvejo vadybos posėdžiuose.

Nuo šių metų gegužės mėnesio Klaipėdoje pradėjo veikti antra mobilioji komanda, kurioje dar trūksta psichologo. Dėl didelio darbų krūvio metų pradžioje į pagalbą Klaipėdos apskrities mobiliajai komandai buvo pasitelktos Tauragės bei Telšių apskričių komandos. Tauragės apskrities mobilioji komanda Klaipėdos apskrityje intensyviai dirbo su 4 šeimomis, taip pat pateikė 4 rekomendacijas atvejo vadybininkams bei dalyvavo 4 atvejo vadybos posėdžiuose, tuo tarpu Telšių apskrities mobilioji komanda pagalbą teikė 1 šeimai. Esminis šios komandos darbo tikslas – padėti šeimai išmokti tinkamai pasirūpinti savo vaiku.


Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba