ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:06:17 9:15

Kiekvienas vaikas turi teisę į laimingą vaikystę

Globos centrams tenka dideli iššūkiai ieškant be tėvų globos likusiems vaikams kuo geresnių namų, kurie vaikams atstotų tikrą mylinčią šeimą. Kad padėtų globos centrams ir, žinoma, vaikams vienijasi savivaldybės, visuomeninės organizacijos ir, džiugu, visuomenė – šeimos ir pavieniai asmenys tampa globėjais, trumpam ar nuolatinai tėvų globos netekę vaikai randa geraširdišką ir rūpestingą šeimą.

Globos centrų veikla grindžiama rūpesčiu ir pagalba tėvų globos netekusiam vaikui ir jo globėjui (rūpintojui)

Su kokiais iššūkiais susiduria globos centrai kalbėta Šiauliuose vykusioje konferencijoje ,,Globos centrai: iššūkiai, galimybės, patirtys savivaldybių lygmenyje“. Į konferenciją atvyko Šiaulių krašto, Gargždų rajono, Panevėžio globos centrų ir Socialinių paslaugų centrų atstovai.

,,Mes visi turime dirbti ne kažkam, o visi kartu dėl konkretaus bendro tikslo“, – sako Agnė Marčiukaitienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja.

Bendras tikslas yra užtikrinti vaiko prigimtinę teisę augti šeimoje, t.y. šeimoje auga tėvų globos netekę vaikai, kuriems būtina rūpestinga šeimos aplinka ir globėjų (rūpintojų) dėmesys, tam, kad galėtų pilnavertiškai augti ir vystytis.

,,Globos centrai dirba milžinišką darbą. Šaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras teikia paslaugas 216 globojamų vaikų, kuriems reikalinga globa/rūpyba, kuriuos globoja 147 globėjai, 4 šeimynos – 24 jų globojami šeimynose, 42 vaikai auga globėjų šeimose be giminystės ryšių, 112 vaikų globoja giminaičiai, 38 vaikus priglaudė laikinieji globėjai ir yra dvi globos institucijos – vaikų globos namai ir ,,SOS vaikų kaimas“ – čia laikinai globojami 7 ir 3 vaikai“, – kalbėjo Violeta Alejūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro koordinatorė.

Pasak Violetos Alejūnienės, didžiausios problemos, su kuriomis susiduriama, kai vaikas paimamas iš šeimos – adaptacinis periodas, kai vaikas patiria nerimą, yra sutrikęs, išgyvena baimę, kad jis bus paliktas vienas su savo išgyvenimais. Kad padėtų vaikui Globos centras bendradarbiauja su kitomis institucijomis: medikais, psichologais, psichiatrais, policija, vaiko teisių apsaugos specialistais.

,,Globos centro veikla yra rūpesčio ir pagalbos veikla. Visi vienijasi vaiko gerovei užtikrinti ir sulaukiam padėkų ne tik iš globėjų, bet ir iš globojamų vaikų“, – sako Violeta Alejūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro koordinatorė.

Nors globėjų paieška vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi – kad nė vienas vaikas nepatektų į institucinę globą – tačiau visuomenė pamažu atsikrato stigmų apie vaikų globą. Konferencijoje pateikti pavyzdžiai, kaip viešinimas duoda teigiamų rezultatų ir šeimos ar pavieniai asmenys ryžtasi kilniai misijai – tapti globėjais.

Globos centrų gerosios patirtys užkrečia, nauji iššūkiai suburia darbui

Danguolė Sabulienė, Panevėžio Socialinių paslaugų centro Globos centro socialinė darbuotoja konferencijoje dalinosi gerosios patirties pavyzdžiais. ,,Galime pasidžiaugti, kad didelę paramą gauname iš savivaldybės – skiriami etatai, patalpos, lėšos ir patarimais dalijamasi. Turime septynis budinčius globotojus, Panevėžio miestui šiuo metu jų dar trūksta. Globėjų pritraukti padėjo viešinimo akcijos – kūrėme socialinei reklamai skirtą filmą, padėjo vietinio radijo žurnalistai, darėme reklaminius stendus gatvėse, atšvaitus specialius dalijome“, – sako Danguolė Sabulienė, Panevėžio Socialinių paslaugų centro Globos centro socialinė darbuotoja.

Pasak pašnekovės, tenka susidurti su visuomenėje gajais mitais ir nepagrįstais lūkesčiais – norintys tapti globėjais kartais per daug romantizuoja šią misiją.

,,Aiškinam būsimiems globėjams, kad tėvų globos netekę vaikai – saviti, jiems reikia daug rūpesčio, tačiau šeimoje vaikas sveiksta nuo daugelio sutrikimų – šeima yra galinga kuriančioji ir įvairias emocines ir psichologines traumas patyrusį vaiką gydančioji jėga“, – sako Danguolė Sabulienė, Panevėžio Socialinių paslaugų centro Globos centro socialinė darbuotoja.

Pašnekovė pabrėžė, jog siekiama, kad ne tik mažesni vaikai, bet ir paaugliai rastų gerus namus. Yra idėjų, kaip pritraukti globėjų. ,,Panevėžio miesto savivaldybės taryba patvirtino pagalbos pinigus. Jeigu globėjas ima globoti vaikus, vyresnius nei 12 metų, tai bus mokami 8 BSI (bazinių socialinių išmokų) pagalbos pinigai, tai sudaro 304 eurus. Jeigu vaikas turi negalią – pagalbos pinigai dar didesni. Teiksim tarybai ir kitus pasiūlymus dėl didesnių pagalbos pinigų“, – sako Danguolė Sabulienė, Panevėžio Socialinių paslaugų centro Globos centro socialinė darbuotoja.

Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė kalbėjo apie Globos centrų iššūkį – rasti ir išlaikyti Globos centro darbuotojus.

,,Sunkumai su kuriais susiduriam – laukiam darbuotojų. Neretai specialistai profesine prasme ,,perdega“. Šiuo metu turim iššūkį – paruošti naujų specialistų, turim darbuotojų, kurie gali perduoti gerąją patirtį. Mūsų rajonas išskirtinis, kad mes neturime institucinių vaikų globos namų. Mes vieni pirmųjų Lietuvoje įsisteigėm bendruomeninius vaikų globos namus.

Globėjais imasi būti giminaičiai. Apie budinčius globotojus? Šiuo metu rajone turim du budinčius globotojus, kol kas užtenka.

Gelbsti tai, kad šeimoms suteikiama pagalba ir vaikų paėmimo iš šeimos atvejai nėra labai dažni“, – apie iššūkius kalbėjo Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė.

Projekto ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ vadovė Rugilė Ladauskienė sako, kad Globos centrų stiprybės – kolektyvas ir iniciatyvos. Paminėti Šiauliai, kur Globos centras yra vieni pirmųjų, kurie gali pasigirti žmogiškųjų išteklių kokybe – užpildyti visi etatai.

,,Kalbant apie laikiną vaiko apgyvendinimą yra svarbiausia atsižvelgti į konkretaus vaiko poreikius“, – susitikimo tikslą reziumavo projekto ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ vadovė Rugilė Ladauskienė.


Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba