ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:05:15 1:24

Visai nesenai sklandė gandai apie NŽT uždarymą, dabar – galių padidinimas

Pexels.com nuotrauka

Pastaruoju metu visuomenėje plačiai diskutuojama dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų įsigijimo sandorių, kurie galimai buvo sudaryti pažeidžiant įstatymo nuostatas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto tikslas yra stiprinti kontrolę, kad žemės ūkio paskirties žemės perleidimo rinkoje nebūtų neteisėtų žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorių arba daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės teisę turinčių juridinių asmenų perleidimo sandorių, arba tokių juridinių asmenų akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorių, kai įgijėjas tampa daugiau kaip 25 proc. tokio juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) valdytoju.

Taip pat siekiama užtikrinti galiojančios įstatymo nuostatos dėl galimybės viršyti 500 ha žemės ribą gyvulininkystei plėtoti įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmą.

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos suteikiama teisė atlikti sudarytų tiesioginių arba netiesioginių žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorių patikrinimą. Tai papildoma priemonė, kuri prisidės prie tokių sandorių teisėtumo užtikrinimo.

Anksčiau už Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsakė pats žemės ūkio paskirties žemės įgijėjas.

Pexels.com nuotrauka

NŽT, kilus įtarimui, galės patikrinti žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorio atitiktį. NŽT taip pat turės teisę reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją.

Atlikusi minėtą patikrinimą ir nustačiusi didžiausio įsigyjamo žemės ūkio paskirties žemės ploto pažeidimą, NŽT įstatymą pažeidusiam žemės ūkio paskirties žemės įgijėjui galės pasiūlyti parduoti žemės ūkio paskirties žemės plotą, įsigytą pažeidžiant įstatymo nuostatas, valstybės nuosavybėn už žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo kainą arba vidutinę rinkos vertę. Žemės ūkio paskirties žemės įgijėjui nesutikus su pasiūlymu, NŽT, gindama viešąjį interesą, pareikštų ieškinį teismui dėl žemės ūkio paskirties žemės perdavimo valstybės nuosavybėn.

Tais atvejais, kai žemės ūkio paskirties žemė buvo įsigyta gyvulininkystei plėtoti, tačiau asmens sutartinių gyvulių skaičius per paskutinius 3 metus sumažėjo (išskyrus sumažėjimą dėl ne nuo asmens priklausančių aplinkybių) arba jeigu asmuo ketina perleisti šią žemę tretiesiems asmenims, tuomet siūloma nustatyti prievolę šiam asmeniui informuoti Nacionalinę žemės tarnybą. NŽT, gavusi asmens pranešimą apie minėtas aplinkybes arba jas nustačiusi savo iniciatyva, pateiktų asmeniui pasiūlymą parduoti valstybės nuosavybėn žemės plotą, viršijantį 500 ha ploto ribą, kuris buvo įsigytas gyvulininkystei plėtoti. Asmeniui nesutikus su pasiūlymu, NŽT, gindama viešąjį interesą, turės teisę pareikšti ieškinį dėl žemės ūkio paskirties žemės ploto, įsigyto gyvulininkystei plėtoti, perdavimo valstybės nuosavybėn.