ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 12:25

Europos Komisija: teisės aktuose privalo atsirasti daugiau dėmesio ir pagarbos gyvūnams

VMVT atstovai paskutinę birželio dieną, kuri sutapo su Švedijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pabaiga, dalyvavo Europos Komisijos ir Švedijos, organizuotoje konferencijoje „Conference on Animal Welfare“. Konferencijoje Europos Komisija paskelbė, jog inicijuoja  teisės aktų peržiūrą. Peržiūra bei pasikeitimai reikalingi tam, kad teisės aktai atspindėtų naujausias mokslinių tyrimų išvadas bei šiandienos visuomenės susirūpinimą gyvūnų gerove.

Europos Komisijos pasiūlymai dėl teisės aktų, kurie turėtų būti peržiūrėti dar šiais metais, apims gyvūnų gerovę ūkiuose, veisimą, transportavimą, žudymą ir kitus aspektus. Konferencijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas lūkesčiams, galimybėms ir iššūkiams, susijusiems su būsimais pasikeitimais. Šiuo metu svarstomos ir vertinamos įvairios galimybės, kurių bendras tikslas – pagerinti gyvūnų gerovę ir užtikrinti saugią maisto gamybą ES.

„Aukšto lygio gyvūnų gerovės reikalavimų užtikrinimas yra pagrindinė būsimos tvaraus maisto sistemos sudedamoji dalis. Naujieji teisės aktų pasiūlymai geriau atspindės etinį aspektą. Tuo pat metu reikalinga užtikrinti, kad pokyčiai, kuriuos jie atneš, išliktų įgyvendinami ūkininkams bei visam gyvulininkystės sektoriui“, – akcentavo Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjas Giedrius Blekaitis.

Konferencijoje taip pat pabrėžta, kad labai svarbu edukuoti visuomenę, jog ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi geresnėmis sąlygomis. Konferencijos dalyviai sutarė, kad nors ir gerų sąlygų suteikimas ūkiniams gyvūnams kainuoja brangiau, tačiau gyvūnų gerovė privalo tapti vis svarbesniu prioritetu šiandieninėje visuomenėje. Taipogi buvo pažymėta, kad aukštesniais gerovės standartais laikomiems gyvūnams reikalinga skirti mažesnes išlaidas jų gydymui. Jie patiria mažiau traumų, geresnė ir psichologinė savijauta. Dėl to gyvūnams auginti naudojama kur kas mažiau veterinarinių vaistų, o tai reiškia saugesnį maistą ant kiekvieno iš mūsų stalo.

 


Šaltinis: VMVT