ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 6:58

Vyriausybė patvirtino naujus notarinių veiksmų įkainius

Vyriausybė šiandien pritarė Teisingumo ministerijos parengtam projektui, kuriuo nustatomi nauji notarų atlyginimo įkainiai. Nauji įkainiai buvo pirmą kartą apskaičiuoti įvertinant notarų veiklos sąnaudas pagal Vyriausybės patvirtintą Notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo metodiką.  

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, itin svarbu, kad notarų įkainiai būtų aiškiai suprantami. Būtent tuo tikslu pagal naują tvarką yra nustatomi fiksuoti įkainiai, į kuriuos taip pat įtraukiamas mokestis už papildomus veiksmus. Tai reiškia, kad už tai, kas anksčiau kainuodavo papildomai – dokumento projekto parengimas, dokumento lapų atspausdinimas ir privalomų duomenų perdavimas valstybės registrams – už šiuos veiksmus nebus imamas papildomas atlyginimas ir tokiu būdu asmenys už identiškus notarinius veiksmus skirtingiems notarams mokės vienodą Vyriausybės nustatytą atlyginimą.

„Pavyzdžiui, šiuo metu už įgaliojimų tarp giminaičių patvirtinimą yra nustatytas įkainis gali siekti iki 10 eurų. Tačiau notarai papildomai gali priskaičiuoti dar 10 eurų už projekto parengimą ir 8 eurus už duomenų perdavimą Registrų centrui. Taigi, galutinė tokio įgaliojimo kaina – 28 eurai. Pagal naują reguliavimą, įgaliojimas tarp giminaičių kainuos 15 eurų, tačiau papildomi mokesčiai priskaičiuojami būti negalės“,– teigia teisingumo ministrė.

Naujas notarų atlyginimo įkainių reguliavimas yra parengtas atsižvelgiant į 2020 m. Valstybės kontrolės audito rekomendacijas ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pastabas.

Savo išvadose Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad šiuo metu notarų įkainių nustatymas yra reguliuojamas netinkamai – notarų įkainiai nėra ekonomiškai pagrįsti, o įkainių minimalus ir maksimalus dydis kai kuriais atvejais skiriasi iki 3,5 karto. Tuo tarpu Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2021 m. atlikusi antikorupcinį teisės aktų, reglamentuojančių notarų paslaugų įkainių nustatymą, vertinimą pažymėjo, kad dėl nustatytų įkainių minimalios ir maksimalios ribos notarams suteikiama per plati diskrecija savo nuožiūra ir nesivadovaujant objektyviais kriterijais, taikyti konkretų įkainio dydį. Savo išvadose STT rekomendavo nustatyti aiškesnį notarų įkainių nustatymo ir atleidimo nuo atlyginimo mokėjimo mechanizmą

Naujasis reguliavimas taip pat nustato skaidresnį atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo mechanizmą. Numatoma nustatyti galutinį atleidimų nuo notaro atlyginimo mokėjimo atvejų sąrašą. Siekiant išlaikyti notarų įkainių socialinį aspektą, paliekamos galioti visos iki šiol nustatytos įkainių lengvatos. Papildomai, notarų įkainiai taip pat bus mažinami gaunantiems socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Atsižvelgiant į Lietuvos banko pasiūlymą, įtvirtinamas naujas atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo atvejis – 30 proc. bus mažinamas įkainis už hipotekos patvirtinimą, sudarant kredito refinansavimo sutartį ir įkeičiant šeimos turtą arba vienintelį asmens būstą.

Teisingumo ministerija primena, kad Seimas 2022 m. gruodžio 20 d. priėmė Lietuvos Respublikos notariato įstatymo pakeitimus, kuriais buvo įtvirtina, kad atlyginimo dydį už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas bei atleidimo nuo jo mokėjimo atvejus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal savo tvirtinamą notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo 2023 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimu ši metodika buvo patvirtinta. Naujieji įkainiai įsigalios nuo 2023 m. spalio 1 d.

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija