ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 1:39

E. Jablonskas: antikorupcinio proveržio padės pasiekti skaitmenizavimo ir duomenų atvėrimo iniciatyvos

Vyriausybė pritarė teisės aktų paketui, kuriuo siekiama įgyvendinti 2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais strateginį tikslą – sukurti korupcijai atsparią aplinką viešajame ir privačiame sektoriuose.

 

Pasak teisingumo viceministro Elano Jablonsko, pristačiusio darbotvarkės planą, šiandien matome, jog Korupcijos suvokimo indekso pokyčio tendencijos yra teigiamos. Tačiau korupcijos reiškinio problema Lietuvoje išlieka aktuali ir būtina tęsti valstybės koordinuotas pastangas didinti tiek viešojo, tiek privataus sektorių atsparumą korupcijai. Antikorupcinės aplinkos kūrimas leis ne tik pasiekti tvarių, antikorupcinėmis nuostatomis grįstų sprendimų, bet ir didinti pasitikėjimą valstybės teisingumo sistema.

 

Viceministro teigimu, didžiausio proveržio leis pasiekti paslaugų skaitmenizavimas ir duomenų atvėrimas.

 

„Kompleksinėmis priemonėmis sieksime mažinti rizikas viešuosiuose pirkimuose. Tikimės, kad 2025 m. visi viešieji pirkimai bus atviri, bus užtikrintas valdymo skaidrumas. Informacinė sistema SAULĖ IS leis efektyvinti viešųjų pirkimų procesus, sumažinti korupcines rizikas, o veiksmingesnis sveikatos paslaugų skaitmenizavimas leis ženkliai padidinti jų prieinamumą kiekvienam šalies gyventojui”, – sakė E. Jablonskas.

 

Kovoje su korupcija padės ir veiksmingesnės baudžiamojo persekiojimo priemonės. Daugiau dėmesio numatoma skirti smulkiosios korupcijos užkardymui,  į tyrimus įtraukti visas kontrolės institucijas. Siekiant veiksmingesnio baudžiamojo persekiojimo, taip pat planuojama atlikti ikiteisminio tyrimo proceso blogosios ir gerosios praktikos ir veiksnių analizę. Pažangos leis pasiekti išieškoto turto administravimo apskaitos, informacinės sistemos tobulinimas, tarptautinių standartų įgyvendinimas.

 

Jablonskas akcentuoja, kad antikorupcinės aplinkos kūrimui didelę įtaką daro dalyvaujamasis ugdymas. Dėl to numatyta įgyvendinti visą eilę visuomenės sąmoningumą ugdančių priemonių. Tikimasi, kad į pilietiškumo ugdymo programas įsitrauks per 380 tūkstančių žmonių, antikorupcinė tema bus integruota į sveikatos mokslų rezidentų studijų programas, o daugiau nei 15 proc. savivaldybių darbuotojų dalyvaus mokymuose bei kompetencijų kėlimo priemonėse korupcijos tematika.

 

Tikimasi, kad Korupcijos suvokimo indekso pozityvus pokytis 2025 m. sieks 70 balų, kuris „Transparency International“ tyrimo duomenimis, 2020 m. buvo 60 balų, 2023 m. – siekia 62 balus.

 

Numatoma, kad šių iniciatyvų įgyvendinimą užtikrins tarpinstitucinės darbo grupės atliekama proaktyvi priemonių vykdymo ir pažangos stebėsena bei nuolatinė poveikio rodiklių peržiūra.

2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais teisės aktų paketą parengė tam specialiai suburta darbo grupė, kurią sudarė visų ministerijų ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija