ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 5:55

Parengti siūlymai, kaip užtikrinti statybos kokybę, tinkamos kvalifikacijos statybos dalyvių pasirinkimą ir atsakomybę

Aplinkos ministerija parengė statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimus, kurie padės užtikrinti statinių statybos kokybę, procesų skaidrumą, tinkamos kvalifikacijos statybos dalyvių pasirinkimą ir atsakomybę.

Siūlomi pakeitimai pirmiausia yra skirti didesniems ir rizikingiems pastatams, kuriuos iki šiol buvo galima statyti ūkio būdu. Siekiama, kad jie būtų atsakingai, kvalifikuotai statomi, nes daro įtaką turto savininkų ir kitų asmenų saugumui.

Šiais pokyčiais įgyvendinamos ir suderinamos 2022 m. gruodžio 22 d. priimto Statybos įstatymo pakeitimo nuostatos, kurios įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

Vienas esminių numatytų pakeitimų – kai statinių statyba vykdoma ūkio būdu, statybos darbų žurnalo pildyti būtų neprivaloma. Jis siūlomas atsižvelgus į naują Statybos įstatymo nuostatą, kad ūkio ar mišrų statybos organizavimo būdą turi teisę pasirinkti fiziniai asmenys, atliekantys statinių paprastąjį remontą, fiziniai asmenys, statantys naują, rekonstruojantys, remontuojantys ar griaunantys vieną vieno buto iki 300 mstatinio projekte nurodyto statinio bendrojo ploto gyvenamąjį namą ar nesudėtingąjį statinį ir jų priklausinius viename žemės sklype.

Siūloma, kad statinio statybos techninė priežiūra būtų privaloma, kai statybos darbai vykdomi pagal šiuos dokumentus: statybos, rekonstravimo, pastato modernizavimo, kapitalinio remonto arba griovimo projektą, griovimo aprašą, išskyrus atvejus, kai statinių statyba vykdoma ūkio būdu. Jeigu statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi Statybos įstatymo nustatytas statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas, išskyrus pareigą paskirti  ar pasamdyti statinio statybos vadovą, jeigu yra fizinis asmuo. Minėtus gyvenamuosius namus statant ūkio būdu gali būti naudojama statytojo ir jo artimųjų darbo jėga.

Statant ūkio būdu dažnai kyla neaiškumų, kai nurodoma, kad statinys statomas ūkio būdu, tačiau tokiu būdu atliekama tik dalis statybos darbų, o sudėtingesniems darbams, kuriems reikia specialių žinių, papildomos įrangos ir pajėgumų, kurių asmuo negali įvykdyti savo jėgomis, į pagalbą pasitelkiamos rangovinės statybos organizacijos ar atitinkamos veiklos verslo liudijimus turintys asmenys už tai atsiskaitant.

Nuo gegužės 1 d. fiziniai asmenys galės atlikti statinių paprastąjį remontą, taip pat galės statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti minėtą vieną vieno buto iki 300 m2 statinio projekte nurodyto statinio bendrojo ploto gyvenamąjį namą ar nesudėtingąjį statinį ir jų priklausinius viename žemės sklype ūkio ar mišriu būdu. Kitus statinius reikės statyti rangos būdu sudarant statybos rangos sutartį ir pildant statybos darbų žurnalą.

Priimtame Statybos įstatymo pakeitime nurodyta ne tik statybos ūkio būdu apibrėžtis ir nustatyta, kad statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą, bet ir apibrėžti asmenys, kurie turi teisę pasirinkti ūkio ar mišrų statybos organizavimo būdą.

Siūloma patikslinti statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatas, susijusias su Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus tvirtinamais teisės aktais. Siūloma tikslinti nuostatas, susijusias su statytojo (užsakovo) teise pasirinkti kitą statinio projektuotoją statinio projekto vykdymo priežiūrai atlikti, taip pat susijusias su teise nutraukti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Iki šio statybos techninio reglamento įsigaliojimo dienos pradėti statybos darbai, apie kurių pradžią teisės aktų nustatyta tvarka pranešta iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, atliekami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias įsakymo nuostatas.

Pastabas ir pasiūlymus statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimams galima teikti iki balandžio 24 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir el. paštu info@am.lt.

 


Šaltinis: Aplinkos ministerija