ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:03:22 8:02

Siūloma palaipsniui atsisakyti mikroplastikų sintetinėse sporto dangose

Vienas didžiausių mikroplastikų taršos šaltinių – sintetinės sporto dangos, kuriose naudojami granulių užpildai, dažniausiai gaminami iš perdirbtų padangų. Skaičiuojama, kad Europos Sąjungoje per metus iš tokių dangų į aplinką patenka apie 16 tūkst. tonų mikroplastikų.

Kovo 1 d. vykusiame REACH komiteto posėdyje diskutuota dėl sintetinių polimerų mikrodalelių (SPM), kurios sukelia mikroplastikų taršą, apribojimo. Šio apribojimo tikslas – sumažinti mikroplastikų taršą palaipsniui uždraudžiant tiekti rinkai chemines medžiagas, mišinius ir produktus, kuriuose yra sąmoningai ar tikslingai pridėtų SPM. Sintetinių polimerų mikrodalelių apribojimus planuojama priimti šiais metais.

Atsižvelgiant į reikšmingą taršą ir prieinamas natūralias užpildų alternatyvas (alyvuogių kauliukai, kamštinės granulės, kokoso medienos granulės) siūloma drausti tiekti rinkai sintetinius užpildus. Draudimą tiekti rinkai siūloma taikyti po 6-erių metų nuo apribojimo įsigaliojimo. Siūlomas pereinamasis laikotarpis yra subalansuotas atsižvelgiant į:

  • sporto dangų gyvavimo ciklą (daugumą esamų sporto dangų bus galima eksploatuoti iki jų gyvavimo ciklo pabaigos),
  • laiką reikalingą prisitaikyti prie reikalavimų (siekiama skatinti naudoti prieinamas natūralias alternatyvas, rengiant naujas sporto dangas arba keičiant esamas sporto dangas, kurių eksploatavimo laikas pasibaigęs),
  • keliamą mikroplastikų riziką žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Siūlomas apribojimas yra viena iš taršos mikroplastikais mažinimo priemonių, nurodytų Europinėje plastikų žiedinės ekonomikos strategijoje, kuri prisidės prie ES veiksmų plane „Siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos“ nurodyto tikslo – iki 2030 m. 30 proc. sumažinti į aplinką patenkančio mikroplastiko kiekį.

REACH komitetas įsteigtas pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas).

 


Šaltinis: Aplinkos ministerija