ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 12:52

VVTAT primena apie draudimą teikti rinkai medieną iš Rusijos, Baltarusijos ir Mianmaro

ES reglamentas (ES) Nr. 995/2010 nustato medieną ir medienos produktus  rinkai teikiančių veiklos vykdytojų pareigas. Numatyta, jog draudžiama pateikti rinkai neteisėtai paruoštą medieną ir iš tokios medienos pagamintus produktus. Veiklos vykdytojai turi atlikti rizikos vertinimą dėl medienos ruošos teisėtumo bei procedūras dėl rizikos mažinimo, ypač atsižvelgiant į  galiojančias sankcijas.

 

Šiuo metu dėl nustatytų sankcijų į rinką patekusi mediena ar medienos produktai iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir Mianmaro laikomi neteisėtais:

 

  • Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 (atnaujinta versija 2023‑02‑01) draudžia tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti į Europos Sąjungą XXI priede išvardytas prekes, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jos eksportuotos iš Rusijos. Tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjantys, importuojantys ar perduodantys į Europos Sąjungą medieną ar medienos produktus veiklos vykdytojai turėtų atkreipti dėmesį į kombinuotosios nomenklatūros kodus 44, 47, 48, 9403, 9406. Šiais kodais pažymėta į rinką patekusi mediena ar medienos produktai laikomi neteisėtais.
  • Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 (atnaujinta versija 2022-07-20) draudžia į Europos Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti, eksportuoti, įsigyti, vežti X priede išvardintus medienos produktus, jei jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jie eksportuoti iš Baltarusijos. Mediena ar medienos produktai, paženklinti 44 kombinuotosios nomenklatūros kodu, negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyjami, importuojami, vežami iš Baltarusijos Respublikos. Minėti produktai, patekę į rinką, pripažįstami neteisėtais.
  • Tarybos reglamentas (ES) Nr. 401/2013 (atnaujinta versija 2022-11-08) nustato ribojamąsias priemones Mianmarui, kurios šiuo metu taikomos 84 asmenims ir 11 subjektų. Dėl taikomų sankcijų prekyba mediena ir medienos produktais, kurių kilmės šalis yra Mianmaras, nuo 2021 birželio 21 dienos nebegalima.

 

Veiklos vykdytojai pirkdami medieną iš trečiųjų šalių privalo atlikti rizikos vertinimą ir nustatyti visą tiekimo grandinę, kad į rinką nepatektų mediena ir medienos produktai iš sankcionuotų šalių. Draudžiamus produktus į rinką pateikusiems veiklos vykdytojams taikoma administracinė atsakomybė, o dokumentų klastojimo atveju pažeidimo tyrimas perduodamas teisėsaugai.

 

Veiklos vykdytojai atlikdami rizikos vertinimą gali naudotis nuorodomis:

 

ES sankcijų žemėlapis: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos puslapis apie ES sankcijas: https://www.urm.lt/sankcijos

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos puslapis: https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/svarbu-zinoti-sankcijos-ir-apribojimai-es-medienos-ir-jos-produktu-importui

 


Šaltinis: VVTAT