ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 1:01

VVTAT primena apie verslininko atlyginamas išlaidas vartojimo ginčuose

Nuo šių metų pradžios įsigaliojusiuose Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimuose numatyta, kad priimdama sprendimą dėl ginčo esmės, vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija sprendžia ir dėl institucijos patirtų ginčo nagrinėjimo išlaidų atlyginimo.

 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (VVTAT) nagrinėjant vartojimo ginčus ne teismo tvarka, ginčo šalims siūloma susitarti ir priimti taikų sprendimą. Jei vartotojui ir verslininkui taikiai susitarti nepavyksta, VVTAT ginčą nagrinėja iš esmės. Tais atvejais, kai ginčo nagrinėjimo metu atliekama prekės ar paslaugos teikimo rezultato apžiūra, ir, kai VVTAT dėl to ginčo priima sprendimą tenkinti arba iš dalies tenkinti vartotojo reikalavimą, verslininkas turi atlyginti atliktos apžiūros išlaidas proporcingai patenkintų vartotojo reikalavimų daliai.

 

VVTAT yra patvirtinusi 2022 metų VVTAT vartojimo ginčo nagrinėjimo išlaidų dydį – 96,40 Eurų. Šis dydis nustatytas įvertinus 2021 metų vidutinį valandinį specialisto darbo užmokestį bei veiksmų, atliekant prekės ar paslaugos teikimo rezultato apžiūrą, atlikimo vidutinę trukmę.

 

Per 2022 m. I-III ketvirčius priimta 110 nutarimų atlyginti ginčo nagrinėjimo išlaidas. 89 verslo subjektai atlygino patirtas ginčo nagrinėjimo išlaidas per nustatytą terminą. Vartojimo ginčo nagrinėjimo išlaidos mokamos į valstybės biudžetą.

 


Šaltinis: VVTAT