ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:06:01 8:55

Buitinei elektros ir elektronikos įrangai priskiriamos mažesnės galios fotovoltinės plokštės, kurioms naudoti nereikia leidimų

Aplinkos ministerija pastaruoju metu sulaukia paklausimų, kokiai elektros ir elektroninei įrangai – buitinei ar nebuitinei – priskiriamos fotovoltinės plokštės, naudojamos iš saulės energijos gaminti elektros energiją. Informuojame, kad tai priklauso nuo to, ar fotovoltinės plokštės naudojamos namų ūkiuose nereikalaujant specialių didesnės galios leidimų.

Atkreipiame gamintojų ir importuotojų dėmesį į Europos Komisijos išaiškinimą, kuriame išdėstyta, kad buitinė elektros ir elektroninė įranga, naudojama privačiuose namų ūkiuose (buityje), gali būti naudojama ir profesionaliai.

Standartinės fotovoltinės plokštės, veikiančios esant įtampai, sunaudojančios arba gaminančios elektros energiją privačių namų ūkių galios intervale, priskiriamos elektros ir elektroninei įrangai, kuri turėtų būti registruojama ir nurodoma kaip buitinė įranga. Jos atliekos turėtų būti laikomos elektros ir elektroninės įrangos atliekomis iš privačių namų ūkių.

Tuo metu elektros ir elektroninė įranga, kuri veikia esant įtampai, naudoja elektros energiją arba gamina elektros energiją, nepatenkančią į privačiuose namų ūkiuose leistiną galios intervalą ir kuriai reikia profesionalių licencijų arba leidimų pradėti teikti paslaugas, priskiriama nebuitinei. Pavyzdžiui, profesionaliam naudojimui suprojektuotos didelės fotovoltinės sistemos.

Taigi, tos fotovoltinės plokštės, kurios naudojamos privačiuose namų ūkiuose nereikalaujant specialių galios leidimų, laikomos buitine elektros ir elektronine įranga. Visos kitos – nebuitine.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nurodyta, jog elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai privalo finansuoti nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos nebuitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą arba gamintojai ir importuotojai gali raštu susitarti (pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose) su atliekų turėtojais, jog pastarieji pasirūpins, įskaitant finansavimą, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos bus surinktos ir sutvarkytos laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai privalo patys, individualiai arba kolektyviai, organizuoti tokios įrangos atliekų surinkimą iš vartotojų ir tolesnį tvarkymą. 

Taip pat primename, kad šiuo metu Europos Komisija yra pradėjusi direktyvos peržiūrą, siekiant įvertinti, kaip ji atitinka žiedinės ekonomikos tikslus. Kartu peržiūrimas ir elektros bei elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reglamentavimas.

Aplinkos ministerija informavo Europos Komisiją, kad jai susirūpinimą kelia fotovoltinių plokščių surinkimo užduotys, atsižvelgiant į jų ilgą tarnavimo laiką. Tikimės, kad peržiūrint ir svarstant šią direktyvą bus aptarti ir konkretūs  fotovoltinių plokščių priskyrimo buitinei ar nebuitinei įrangai kriterijai, fotovoltinių plokščių surinkimo tikslai ir jų vertinimo metodika.

Į direktyvos pasiūlymo svarstymą planuojame įtraukti kuo daugiau suinteresuotų grupių, kad būtų iškelti visoms šalims rūpimi klausimai.

 


Šaltinis: Aplinkos ministerija