ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:12:07 6:36

Įvertintos 2022 m. III ketvirčio kelionių organizatorių ataskaitos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2022 m. III ketvirčio kelionių organizatorių pateiktas ataskaitas. Ketvirčio pabaigoje buvo 80 išvykstamąjį turizmą vykdančių kelionių organizatorių. Prieš metus jų buvo 82, o prieš du metus – net 112. 4 organizatoriai vykdo užsakomuosius skrydžius (vienu mažiau, nei prieš metus).

 

Išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių pajamos š. m. rugsėjo 30 d. sudarė 364,7 mln. eurų už metus ir net 2,49 kartus viršijo prieš metus buvusias 146,2 mln. eurų pajamas.

 

Pradėjusios augti kelionių organizatorių pajamos leido sugeneruoti 11,83 mln. eurų grynojo metinio pelno, kai prieš metus pelnas buvo tik 3,5 mln. eurų, o prieš du metus – net 9,1 mln. eurų grynasis nuostolis. Gautas grynasis pelnas turėjo įtakos ir kelionių organizatorių nuosavam kapitalui, kuris padidėjo apie 24 proc., t. y. iki 41,66 mln. eurų nuo prieš metus buvusio 31,8 mln. eurų.

 

 

Džiugina, kad per ataskaitinį laikotarpį visų kelionių organizatorių nuosavas kapitalas  ir turtiniai įsipareigojimai atitiko Turizmo įstatymo 7 str. 2 d. 11 p. nustatytus nuosavo kapitalo santykio bei visų turtinių įsipareigojimų ir viso turto  santykio reikalavimus. Tuo tarpu  prieš metus 1 kelionių organizatoriaus nuosavas kapitalo santykis neatitiko nustatyto reikalavimo.

 

Rugsėjo 30 d. duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai  turistams sudarė 25,95 mln. eurų, iš kurių 0,333 mln. eurų buvo išleista ir dar turistų nepanaudota kuponais. Nepanaudotų kuponų skaičius, palyginus su prieš metus buvusiu skaičiumi, sumažėjo  47 proc., t. y. nuo 4309 vnt. iki 2037 vnt., o vertė sumažėjo 69 proc.

 

Nagrinėjant ketvirčius atskirai, kelionių organizatorių 2022 m. III ketvirtį (2022 m. liepos-rugsėjo mėn.) finansiniai rodikliai ženkliai pagerėjo, palyginus su 2021 m. III ketvirčiu.  Kelionių organizatorių 2022 m. III ketvirčio pajamos (pardavimai) pasiekė 137,8 mln. eurų ir beveik 2 kartus viršijo 2021 m. III ketvirčio rezultatus (82,6 mln. eurų).

 

 

Bendras išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo draudimas 2022 m. III ketvirčio pabaigoje sudarė 33,04 mln. eurų ir tai yra 30,27 proc. daugiau nei prieš metus (23,04 mln. eurų).

 

Galima konstatuoti, kad Lietuvos išvykstamojo turizmo kelionių organizavimo rinka po sunkmečio atsigavo.

 

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių,

t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas galima rasti čia.

 


Šaltinis: VVTAT