ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 12:37

Kvietimas susipažinti su Lenkijos branduolinės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Aplinkos ministerija gavo pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir kviečia su ja susipažinti įstaigas, organizacijas, gyventojus ir visus besidominčius. Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki lapkričio 15 d. Taip pat prašome išsakyti nuomonę, ar reikia organizuoti viešąjį susitikimą projektui pristatyti.

Branduolinę elektrinę, kurios numatoma galia iki 3750 MWE, planuojama statyti Chočevo arba Gnevino ir Krokovos savivaldybėse. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje analizuojamos dvi vietos alternatyvos: Liubiatovo–Kopalino ir Žarnoveco. Abi vietovės yra prie Baltijos jūros ir nutolusios nuo Lietuvos apie 200 km atstumu.

Numatoma naudoti III+ kartos reaktorių technologiją ir statyti 3 energijos blokus. Liubiatovo–Kopalino atveju analizuojamos galimos trys technologinės alternatyvos, o Žarnoveco – dvi.

Priklausomai nuo pasirinktos vietos, numatyta skirtinga statybų etapo pabaiga: pirmuoju atveju visų energijos blokų statybos būtų baigtos po maždaug 12 metų, antruoju statybos truktų apie 17 metų. Tačiau abiem atvejais atskirų energijos blokų eksploatavimas būtų pradedamas skirtingu laiku ir pirmasis blokas būtų pradedamas eksploatuoti po 10-11 metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, tai yra ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį. Atsižvelgdama į tai Lenkija prašo pateikti pastabas, pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

Sprendimas dėl būtinybės atlikti pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės projekto tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrą priimtas 2015 m. ir išsiųstas užsienio šalims, įskaitant Lietuvą. Lietuva informavo apie ketinimą dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūroje 2016 m. ir šį ketinimą pakartotinai patvirtino šių metų pradžioje.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. paštu beata.silobritiene@am.lt.

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateiks Lenkijai Lietuvos poziciją dėl tolimesnių tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrų.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir kiti susiję dokumentai pateikiami čia.

 


Šaltinis: Aplinkos ministerija