ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:10:02 5:53

Paroda „Kada buvo… Jūratės Mikulevičienės tapyba

Jūratės Mikulevičienės kuriamas pasaulis gimė, anot autorės, keliaujant „gyvenimo koridoriumi“ su gausybe užrakintų slėpiningų durų: Vienas duris aš atrakinau 1986 metais. Įėjusi vidun, radau teptukus, dažus ir Vitalijos Ušinskienės palaiminimą tapybai… Ir tikrai – matome palaimintą tapybą, kurioje vietą randa ne vien šilti vaikystės prisiminimai, kaimo kasdienybė ir šventės, bet ir gelminiai pokalbiai su lietuvių dievdirbių šventaisiais „abrozdėliais“, ir miesto realijos, ir sutiktų žmonių portretai.

 

Jūratė kuria labai kameriškai – prie savo virtuvės stalo Detroite, tarsi ir paveikslų dydžiais stengdamasi neviršyti fizinio kūno ribų. Tai tikra tapyba „savimi“, pasakojant apie patirtis ar jausenas. Menininkės kūryba atstovauja naiviojo meno laukui, tad joje natūraliai aptinkame nesudėtingas kompozicijas, vaikiškai paprastą formų plastiką, dekoratyvų grynų spalvų naudojimą ir jausmo primatą. Tačiau Jūratės darbus išskiria itin tikra emocija, į kurią beveik neįmanoma nesureaguoti. Taip pat – komponavimo lengvumas ir mielų detalių kalba, žiūrinčiojo veide dažniausiai atverianti šypseną. Net vaizduodama skausmingąsias istorijas – Nukryžiuotąjį ar septynių kalavijų pervertą Švč. Mergelės Marijos figūrą, Jūratė išlaiko vidinę giedrą. Todėl jos paveikslai išskirtinai jaukūs, tarsi netoliese po kėde visada snaustų katinas, o ant nertos staltiesėlės tebesiilsėtų mylintis mamos ar močiutės žvilgsnis.

 

Jūratė Mikulevičienė (g. 1954) – įvairių meno mūzų lankoma kūrėja. Kaune įgijusi solinio dainavimo specialybę, 1986 m. pradėjo tapyti, o 1989 m. kaip tekstilininkė tapo tautodailininkų sąjungos nare. Nuo 1994 m. gyvendama Detroite (JAV) įkūrė mėgėjų teatrą, kuriame ne tik režisuoja, vaidina, bet ir kuria scenografiją bei kostiumus. Tapybos parodas rengia nuo 1989 m. – ne tik Lietuvoje, bet ir JAV, vis labiau įtvirtindama savo kaip „šviesiojo Lietuvos naiviojo meno talento“ vardą.

Parodos kuratorė Violeta Krištopaitytė-Jocienė

 

Paroda veiks: 2022 09 14 – 10 15

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus

ir P. Galaunių namuose-muziejuje, Vydūno al. 2, Kaune.

 Informaciją teikia: Violeta Krištopaitytė-Jocienė tel. +370 565 459 05, A. ir P. Galaunių namai-muziejus tel. +370 37 79 89 95; +370 672 807 67.

Maloniai kviečiame atvykti.