ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 12:52

Vyriausybė pritarė smurtinių nusikaltimų aukų apsaugos stiprinimui

Vyriausybėje pritarta Teisingumo ministerijos iniciatyvai stiprinti smurtinių nusikaltimų aukų apsaugą ir teises, suteikiant šiems asmenims daugiau galimybių gauti kompensacijas iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos lėšų.  

Į Smurtinių nusikaltimų sąrašą siūloma įtraukti tyčinius nesunkius smurtinius nusikaltimus, taip sulyginant visų nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teisinę padėtį.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, šiuo metu dalis smurtinių nusikaltimų aukų lieka be galimybės pretenduoti į žalos kompensavimą iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos lėšų, todėl, siekiant užtikrinti visų nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teises, numatoma tyčinius nesunkius smurtinius nusikaltimus patyrusiems asmenims taip pat suteikti teisę į kompensaciją.

Be to, siekiama visiems prokuroro ar teismo nukentėjusiais pripažintiems asmenims sudaryti vienodas galimybes kreiptis dėl kompensacijos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Šiuo metu dalis asmenų, pavyzdžiui, nužudyto asmens broliai, seserys ir kiti artimi giminaičiai dėl pernelyg siauro įstatymo apibrėžimo neturi teisės į žalos kompensavimą, nepaisant to, kad baudžiamajame procese yra pripažinti nukentėjusiaisiais dėl savo artimojo nužudymo.

Dobrowolskos teigimu, visų nukentėjusiųjų nuo smurtinių nusikaltimų teisės privalo būti grindžiamos konstituciniu lygiateisiškumo principu ir atitikti Baudžiamojo bei Baudžiamojo proceso kodeksų nuostatas.

Statistiniai duomenys rodo, jog Lietuvoje vidutiniškai per metus užregistruojama apie 11 tūkst. nesunkių nusikaltimų (fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir viešosios tvarkos pažeidimo atvejų), todėl tiek žmonių potencialiai įgis teisę į žalos kompensavimą iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos lėšų, jei atitiks kitus įstatyme nustatytus kriterijus.

Pastaraisiais metais iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos lėšų per metus vidutiniškai kompensacijoms skiriama virš 350 tūkst. eurų. Teisingumo ministerija šias lėšas regreso tvarka išieško iš nusikaltimus padariusių asmenų.

Aktualiausią informaciją apie kompensacijas, išmokamas iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos lėšų, galima rasti čia: https://bit.ly/3e8UlaH

Šiems siūlymams dar turi pritarti Seimas.

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija