ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 1:06

Rudenį startuos misijomis grįstos mokslo ir inovacijų programos, joms numatyta beveik 78 mln. eurų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja misijomis grįstas mokslo ir  inovacijų programas, padėsiančias kryptingai investuoti į mokslą ir inovacijas bei kartu spręsti aktualias visuomenės problemas. Iki 2026 metų šioms programoms bus paskirstyta 77,7 mln. eurų iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF). Pristatomieji šių misijų įgyvendinimo renginiai numatomi jau rugpjūčio mėnesį ir rugsėjo pradžioje, o projektų atranką ketinama paskelbti rudenį.

„Šiomis programomis sieksime sustiprini mūsų šalies mokslo ir verslo partnerystę ir paspartinti inovatyvių paslaugų bei produktų kelią nuo laboratorijų iki galutinio vartotojo. Misijos leis sutelkti ir nukreipti bendras verslo ir mokslo jėgas aktualiausioms šių dienų problemoms spręsti, o misijose dalyvaujantys konsorciumai įgis platesnes galimybes  komercinti produktus tarptautinėse rinkose“,  –  sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Pasak jos, itin reikšmingas vaidmuo teks nesenai įkurtai Inovacijų agentūrai, kuri bus atsakinga už verslo ir mokslo konsorciumų sutelkimą, geriausių ir perspektyviausių pasiūlymų atranką bei pačių projektų įgyvendinimo kuravimą.

„Tikimės, jog misijų programos, vienydamos bendras mokslo ir verslo pastangas, taps naudingu įrankiu, padėsiančiu spręsti valstybės gyventojų iššūkius. Šiam tikslui bus sutelkiami stipriausi šalies sektoriai ir įtraukiama pati visuomenė, daug investuojama į aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, inovacijas. Šalyje plėtodami mokslinę veiklą siekiame didinti ir šalies tarptautinį konkurencingumą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Beveik 78 mln. eurų finansavimas bus paskirstytas trims misijų temoms: saugiai ir įtraukiai e. visuomenei, sumaniai ir klimatui neutraliai Lietuvai bei inovacijoms sveikatai gerinti. Misijų programų koncepcija remiasi nauja Europos Komisijos praktika nukreipti mokslo ir inovacijų sritį spręsti visuomenės iššūkius.

Pagal misijų programas bus skatinami bendri mokslo ir verslo projektai, plėtojamos ar komercinamos startuolių ir verslo idėjos, atliekami taikomieji moksliniai tyrimai, tobulinami įgūdžiai, užpildomos esamos paslaugų ir infrastruktūros spragos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai. Projektai turės būti įgyvendinti per trejus metus.

Šių misijų programų iššūkius bus kviečiami spręsti mokslas ir verslas, veikiantys prioritetinėse sumaniosios specializacijos srityse: tai sveikatos technologijos ir biotechnologijos, nauji gamybos procesai, medžiagos, technologijos bei informacinės ir ryšių technologijos.

Misijas įgyvendins konkurso būdu atrinkti konsorciumai, sudaryti iš mokslo ir studijų institucijų bei verslo subjektų.  Į konsorciumus prireikus galėtų įsitraukti ir kiti dalyviai, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos.

 


Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija