ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:08:08 3:46

Investuotojo paveikslas: aktyviausiai investuoja vyrai, tačiau sparčiai gausėja ir investuojančių moterų gretos

Aktyviausi investuotojai Lietuvoje yra 25–54 m. vyrai – jie 2021 m. sudarė daugiau kaip 60 proc. visų sandorių vertybiniais popieriais. Tačiau investavimą atranda ir moterys – aktyviai investuojančių moterų daugėja beveik taip pat sparčiai, kaip ir vyrų.

„Duomenų, surinktų iš finansų tarpininkų, analizės pagrindu sudarytas investuotojo paveikslas parodė, kad pernai aktyviai investuojančių moterų ir vyrų reikšmingai gausėjo visose amžiaus grupėse. Tam įtakos turėjo didėjantis investicinių paslaugų prieinamumas ir finansų rinkoms itin sėkmingi 2021 m.“,– sako Audrius Šilgalis, Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas.

Bendras neprofesionaliųjų investuotojų skaičius praėjusių metų pabaigoje buvo 116,2 tūkst. Per metus šis skaičius padidėjo 40 proc. (nuo 82,8 tūkst.), o per pastaruosius dvejus metus išaugo daugiau kaip dvigubai (nuo 52,7 tūkst.).

Lietuvoje aktyviai investuoja 31,5 tūkst. vyrų ir beveik 18 tūkst. moterų. Nors vyrų vis dar yra trim ketvirtadaliais daugiau nei moterų, aktyviai investuojančių abiejų lyčių atstovų daugėja panašia sparta.

Tipinis neprofesionalusis investuotojas, kuris yra aktyviausias pagal sandorių skaičių ir sukaupęs daugiausia turto, yra 35–54 m. vyras. Šios amžiaus grupės investuotojai valdo 45 proc. viso į akcijas investuoto turto. Vyrų investiciniai portfeliai paprastai yra rizikingesni nei moterų: vyrai investicijoms į akcijas skiria 57 proc., moterys – 49 proc. portfelio. Moterys susimažina investicijų riziką, skirdamos didesnę nei vyrai dalį obligacijoms.

Akcijos yra pagrindinė investuotojų turto klasė, turimų akcijų vertė viršija 1 mlrd. Eur ir sudaro 55 proc. viso investuotojų portfelio, 634 mln. Eur investuota į fondus, 247 mln. Eur į obligacijas. Viso gyventojų vertybinių popierių sąskaitose esančio turto vertė sudarė beveik 2 mlrd. Eur ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo pusantro karto.

Neprofesionaliesiems investuotojams investicines ir portfelio valdymo paslaugas Lietuvoje teikia 5 bankai, 2 užsienio bankų filialai, 10 finansų maklerio įmonių, 1 užsienio finansų maklerio įmonės filialas, 10 valdymo įmonių ir 3 finansų patarėjų įmonės.

Daugiau informacijos neprofesionaliesiems investuotojams apie investavimą – Lietuvos banko Asmeninių finansų gide.

Investuotojo paveikslas: aktyviausiai investuoja vyrai, tačiau sparčiai gausėja ir investuojančių moterų gretos

 


Šaltinis: Lietuvos bankas