ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:11:30 12:15

Notaro kvalifikacinio egzamino laikymo tvarka bus efektyvesnė ir skaidresnė

Įsigaliojo Teisingumo ministerijos inicijuoti notaro kvalifikacinio egzamino organizavimo tvarkos bei konkurso eiti notaro pareigas reguliavimo pokyčiai, kuriais siekiama efektyviau patikrinti pretendentų žinias, labiau atitikti kitų teisinių profesinių egzaminų laikymo tvarkas bei užtikrinti didesnį šių procesų skaidrumą.

Norintieji tapti notaru iš pradžių turi išlaikyti notaro kvalifikacinį egzaminą, po to – laimėti paskelbtą viešą konkursą eiti notaro pareigas konkrečioje savivaldybėje. Nuo šiol nustatomi du notaro kvalifikacinio egzamino laikymo etapai: egzamino raštu dalis, kurią laikys visi egzamine dalyvaujantys asmenys, ir egzamino žodžiu dalis, kurią galės laikyti tik tie asmenys, kurių egzamino raštu dalies įvertinimas bus didesnis negu 7 balai.

Taip pat nustatoma, kad galiojančiu bus laikomas paskutinio notaro kvalifikacinio egzamino įvertinimas, o pakartotinai laikyti notaro kvalifikacinį egzaminą bus galima po vienerių metų. Notariato įstatymo nuostatos numato, kad kvalifikacinio egzamino rezultatai galioja penkerius metus nuo egzamino išlaikymo dienos.

Notaro kvalifikacinis egzaminas taip pat turės būti rengiamas gavus ne mažiau kaip 10 pretendentų prašymų laikyti egzaminą, bet ne rečiau kaip kartą per metus.

Kartu keičiama ir viešo konkurso eiti notaro pareigas pretendentų vertinimo tvarka – nuo šiol notarų savivaldai suteikiama teisė dalyvauti pretendentų vertinimo procese. Galutinį pretendento vertinimo rezultatą sudarys: 10 proc. Notarų rūmų įvertinimas, 45 proc. notaro kvalifikacinio egzamino įvertinimas ir 45 proc. viešo konkurso eiti notaro pareigas konkrečioje savivaldybėje komisijos įvertinimas.

Siekiant skaidresnio viešo konkurso eiti notaro pareigas organizavimo ir kuo objektyvesnio pretendentų vertinimo, nustatyti aiškūs pretendentų vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, kuriuos turės taikyti Notarų rūmai, vertindami pretendentus.

Įvertinus kitų teisinių profesinių egzaminų komisijų sudarymo gerąją praktiką, nustatyta, kad notaro kvalifikacinio egzamino ir viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos nariais tie patys asmenys galės būti skiriami ne daugiau kaip dviem kadencijoms (1-a kadencija trunka 4 m.) iš eilės. Iki šiol kadencijų ribojimo nebuvo.

Siekiant didesnio viešumo, informacija ne tik apie organizuojamą notaro kvalifikacinį egzaminą ir viešą konkursą eiti notaro pareigas, bet ir apie komisijų personalines sudėtis bus skelbiama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje https://tm.lrv.lt/.

Pernai Teisingumo ministerija paskelbė viešus konkursus eiti notaro pareigas į 16 vietų.

Pasak teisingumo viceministrės Gabijos Grigaitės-Daugirdės, ministerija ir toliau nuosekliai imasi priemonių, didinančių notarinių paslaugų prieinamumą. Šiemet Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos inicijuotam Notariato įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo nustatytas įpareigojimas ministerijai kartą per metus vertinti notarų skaičiaus ir jų veiklos teritorijos nustatymo poreikį. Toks periodinis notarų skaičiaus vertinimas leis kiekvienais metais išanalizuoti, ar notarų skaičius, jų veiklos teritorija ir notarų biurų išdėstymas šalies teritorijoje tinkamai užtikrina notarinių veiksmų prieinamumą.

Artimiausiu metu Teisingumo ministerija planuoja paskelbti viešus konkursus eiti notaro pareigas Jurbarko rajone ir Vilniaus mieste.

 

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija