ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:03:30 9:04

NVO kviečiamos prisidėti stiprinant visuomenės teisinio švietimo iniciatyvas

Siekdama plėsti visuomenės teisinio švietimo veiklas, stiprinti visuomenės pagarbą žmogaus teisėms, taip pat – mažinti neapykantos kalbos apraiškas, Teisingumo ministerija skelbia visuomenės teisinio švietimo projektų konkursą.

„Neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimai daro poveikį ne tik atskiroms nusikaltimų aukoms ir jų bendruomenėms, sukeldami nesaugumo jausmą ir apribodami pagrindines teises bei laisves, bet ir visai visuomenei. Neapykanta griauna pačius mūsų visuomenės pagrindus. Europos Žmogaus Teisių Teismas dar 2020 m. bylos Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą nutartyje pabrėžė, kad Lietuvoje trūksta visapusiško strateginio valdžios institucijų požiūrio, kad būtų kovojama su rasistinių ir homofobinių neapykantos kalbų problema. Dėl to kviečiame nevyriausybines organizacijas susitelkti į teisinio švietimo komandą, kuri padės mums įveikti neapykantą“,– teigia Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

Konkurso būdu  numatoma atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus didinti visuomenės pagarbą žmogaus teisėms, užtikrinant mažumoms priklausančių asmenų teises, taip pat įtvirtinant vienodo požiūrio bei teisės viršenybės principus, mažinant neapykantos kalbos, kuria skleidžiama, kurstoma, skatinama ar pateisinama neapykanta prieš asmenį ar asmenų grupę dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, apraiškas.

Bus finansuojamos švietėjiškos veiklos, kurias vykdant panaudojamos mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai ar taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai bei informacinės veiklos, pavyzdžiui, straipsnių ar publikacijų rengimas bei publikavimas, TV/radijo siužetų, laidų kūrimas ir sklaida.

Nevyriausybinės organizacijos yra kviečiamos įgyvendinti projekto veiklas ir Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą kontekste. Taip siekiama, kad organizuojamos veiklos atlieptų neapykantos kalbos Ukrainos piliečių atžvilgiu problemą, o kartu pabrėžtų teisės viršenybės ir žmogaus teisių, kaip pamatinių Europos Sąjungos principų, taikymą užtikrinant demokratiją.

Išsami informacija apie reikalavimus projektui ir kitus aktualius klausimus pateikiama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Užpildytą paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą kviečiame pateikti iki 2022 m. liepos 25 d. el. paštu konkursai@tm.lt.

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija