ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:06:29 1:06

Siūlomos priemonės atliekas apdorojančių įmonių kontrolei skaidrinti ir prievolėms užtikrinti

Aplinkos ministerija pakartotinai teikia derinti teisės aktų, kurie reguliuoja atliekas apdorojančių įmonių veiklą, pakeitimus. Atsižvelgus į suinteresuotų institucijų ir socialinių-ekonominių partnerių argumentus, buvo pakoreguotos prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos vienai tonai numatomų naudoti ar šalinti atliekų, prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą nepavojingoms ir pavojingoms atliekoms mažinantys ar didinantys koeficientai.

Numatomi pakeitimai užtikrins, kad atliekas apdorojančioms įmonėms nutraukus veiklą ir neturint lėšų likusioms atliekoms sutvarkyti, jų uždarymas netaptų valstybės rūpesčiu. Šių įmonių veiklos kontrolė bus aiškesnė ir skaidresnė, kils mažiau ginčų vertinant iš perdirbtų atliekų gaminamus produktus, sumažės teisminių ginčų ir su jais susijusių išlaidų. Kartu mažės bendra administracinė našta ūkio subjektams.

 

Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo suma apims visas išlaidas, susijusias su atliekų tvarkymo, atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių sutvarkymo ir uždarymo, jų priežiūros po uždarymo, užteršto grunto ir dirvožemio išvalymo priemonių įgyvendinimu.

 

Taip pat būtų nustatomi reikalavimai atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentams, šių dokumentų pateikimo tvarka, prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo reikalavimai ir išieškojimo sąlygos.

 

Be to, būtų sukuriamos teisinės prielaidos Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) gauti prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, padengiančią veiklos nutraukimo išlaidas, ir organizuoti jų įgyvendinimą įmonės bankroto atveju, kad to nereikėtų finansuoti valstybei.

 

Dar vienas svarbus pakeitimas, kuris mažiną administracinę naštą norintiems atlikti pradinį savo veikloje susidarančių atliekų apdorojimą – išplečiamas veiklų, kurioms netaikomas reikalavimas turėti taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą atliekų apdorojimui, sąrašas.

 

Taip siekiama paskatinti verslą rūšiuoti, smulkinti, suspausti, granuliuoti, džiovinti, supjaustyti, perpakuoti, atskirti, perskirstyti ar maišyti veikloje susidarančias atliekas vietoje, prieš perduodant jas atliekų tvarkytojui, taip pat paskatinti nuotekų valymą, statybinių atliekų rūšiavimą ir apdorojimą statybvietėje ar griovimo vietoje.

 

Numatyta aiški valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės ir sprendimų priėmimo bendroji tvarka, kai siekiama perdirbtas ar kitaip panaudotas atliekas pripažinti ne atliekomis, o produktais. AAD būtų įgaliotas taikyti tam tikras priemones, siekiant patikrinti, ar atliekos pagrįstai nebelaikomos atliekomis atsižvelgiant į nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

 

Siekiant sumažinti šio techninio reglamento keitimo atvejų skaičių, siūloma didžiausią leistiną laikyti atliekų kiekį nustatyti ne konkrečiam atliekų kodui, o konkrečiam atliekų srautui. Įtraukiama informacija apie atliekų laikymo vietoje laikomų atliekų tankius, kuriuos AAD galės taikyti nustatant laikomų atliekų kiekį ir kt. Techninis reglamentas būtų derinamas elektroniniu būdu, dėl to sumažėtų finansinės sąnaudos.

 

Pastabas ir pasiūlymus Atliekų tvarkymo taisykliųTaršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliųTaršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių pakeitimo ir Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos projektams galima teikti teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki liepos 7 d.

 


Šaltinis: Aplinkos ministerija