ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:06:29 12:42

Lengvinamas duomenų apie žemės sklypams taikomus apribojimus pateikimas

Nuo šiol duomenis apie konkrečiam žemės sklypui taikomus apribojimus galima pateikti paprasčiau. Registrų centras sukūrė elektroninę Nekilnojamojo turto registro priemonę, skirtą duomenims apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS), teikti, priimti ir tvarkyti.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS) – tai įstatyme nustatyti konkrečiose teritorijose taikomi ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, vykdomos konkrečios veiklos, statinių, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, valstybės saugumo ir viešojo intereso poreikių.

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, duomenis apie sklypuose taikomus apribojimus turi teikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ar kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu.

„Paprastai tariant, duomenis apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, teikia tie, kurie turi objektą, dėl kurio minėtos teritorijos turi būti nustatytos. Pavyzdžiui, tai gali būti elektros tinklų ar dujotiekių, telekomunikacijų tinklų ar vandentiekio, vandens telkinių ar saugomų teritorijų valdytojai. Iki šiol nebuvo centralizuoto duomenų teikimo kanalo, tačiau sukurta priemonė leidžia greitai ir nesunkiai pateikti visus reikalingus duomenis“, – sako SŽNS priemonės sukūrimą atsakinga Registrų centro vyriausioji projektų vadovė Eglė Mykolaitienė.

Per sukurtą elektroninę priemonę Registrų centrui, kaip Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, galima pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ar pakeistas (panaikintas) teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (SŽNS). Kartu su pranešimu taip pat teikiami ir šių teritorijų erdviniai duomenys.

Pranešimus teikiantys asmenys gali naudotis sukurtoje SŽNS priemonėje esančiomis klasifikatorių bibliotekomis, savikontrolės bei kitais įrankiais, padedančiais išvengti techninių klaidų erdvinių duomenų rinkinyje, todėl duomenų pateikimo, priėmimo ir tvarkymo procesas bus ženkliai efektyvesnis, patogesnis ir greitesnis.

Duomenis apie SŽNS teritorijas galima pateikti pasirašius duomenų teikimo sutartį su Registrų centru. Duomenys per SŽNS priemonę teikiami neatlygintinai, tačiau už žymų padarymą Nekilnojamojo turto kadastre apie SŽNS teritorijas ir už jų ribų pažymėjimą imamas Vyriausybės nustatytas atlygis.

Siekiant kad SŽNS teritorijos būtų nustatomos, ir informacija apie jas paviešinta kuo sklandžiau ir paprasčiau, Registrų centras kartu su Aplinkos ministerija įgyvendina šiems tikslams pasiekti skirtą projektą, kurio metu dalis sukurtų funkcionalumų pradėjo veikti nuo šių metų birželio.

Kai kuriose SŽNS teritorijose, atsižvelgiant į vietovę, pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą, taip pat į aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikius, galima vykdyti ne visas sumanytas veiklas. Tai vadinama specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis.

 


Šaltinis: Registrų centras