ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:06:29 1:25

Fizinį ar seksualinį bet kokio asmens smurtą yra patyrusi kas ketvirta moteris ir kas penktas vyras

2021 m. balandžio–rugsėjo mėn. Lietuvos statistikos departamentas atliko Gyventojų saugumo statistinį tyrimą, kurio tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojų asmeninio saugumo pažeidimus darbe, smurto artimoje aplinkoje ir už jos ribų paplitimą ir pobūdį. Tyrimo rezultatai parodė, kad bet kokio asmens fizinį (įskaitant grasinimus) ar seksualinį smurtą yra patyrę 25,2 proc. 18–74 metų amžiaus moterų ir 20 proc. to paties amžiaus vyrų.

Tarp nukentėjusiųjų nuo intymaus partnerio[ii] smurto absoliuti dauguma (88,2 proc.) – moterys, tarp patyrusiųjų ne partnerio smurtą daugiau kaip pusė (56,7 proc.) buvo vyrai.

Intymaus partnerio smurtą yra patyrusi beveik kas trečia moteris

Tyrimo rezultatai parodė, kad kas trečia 18–74 metų amžiaus moteris (30,7 proc.) yra patyrusi intymaus partnerio psichologinį, fizinį (įskaitant grasinimus) ar seksualinį smurtą. Patyrusiųjų intymaus partnerio smurtą daugiausia tarp 65–74 metų amžiaus moterų (36,7 proc.), mažiau – tarp jauniausių (18–29 metų amžiaus) moterų (21,2 proc.).

Labiausiai paplitęs psichologinis smurtas, jį patyrė 29,5 proc. moterų. Psichologiškai buvo smurtaujama prieš kas penktą 18–29 metų amžiaus moterį (20,6 proc.), o vyriausių tirtų (65–74 metų amžiaus) moterų grupėje psichologinis smurtas paplitęs dar labiau – jį patyrė 34,3 proc. moterų.

10,3 proc. intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų buvo sužalotos fiziškai, 5,5 proc. jautė, kad jų gyvybei gresia pavojus. Dėl pasikartojančio intymaus partnerio smurto 6,2 proc. moterų jautė psichologines pasekmes.

Tyrimo rezultatai parodė, kad partneriai dažniau smurtauja prieš žemesnį išsilavinimą turinčias moteris – tarp įgijusių pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą moterų partnerio smurtą patyrė net 44,6 proc. Tarp turinčių aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą partnerio smurtą patyrė kas ketvirta moteris (26,7 proc.).

 

13,6 proc. 18–74 metų amžiaus moterų yra patyrusios fizinį ar seksualinį ne partnerio smurtą

Ne partnerio smurtą teigė patyrę 13,6 proc. 18–74 metų amžiaus moterų – nuo fizinio smurto (įskaitant grasinimus) nukentėjo 10,9 proc., nuo seksualinio smurto – 6 proc. moterų. Ne partnerio smurtas labiau paplitęs didesnio gyventojų tankumo vietovėse. Tarp didmiesčių gyventojų nukentėjusių nuo ne partnerio moterų buvo 16,3 proc., tarp miestų, miestelių ir kaimų gyventojų – apie 11 proc.

 

Apie patirtą smurtą dažniausiai kalbamasi su artimaisiais

Ir intymaus partnerio, ir kito asmens smurtą patyrusios moterys dažniausiai apie tai kalbėjosi su artimais asmenimis. Į policiją kreipėsi 26,1 proc. intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų ir tik 8,9 proc. patyrusiųjų ne partnerio smurtą.

Intymaus partnerio smurtą patyrė beveik kas penktas vyras

Tyrimo rezultatai rodo, kad 19,5 proc. 18–74 metų amžiaus vyrų yra patyrę intymaus partnerio psichologinį, fizinį (įskaitant grasinimus) ar seksualinį smurtą. Kaip ir smurto prieš moteris atveju, labiausiai paplitęs psichologinis smurtas (jį patyrusių vyrų buvo 19,2 proc.), prieš 2,1 proc. vyrų partneriai smurtavo arba grasino smurtauti fiziškai.

Skirtingai nei moterys, vyrai nelinkę kreiptis pagalbos dėl patiriamo partnerio smurto – mažiau nei pusė (41,9 proc.) partnerio smurtą patyrusių vyrų apie tai kalbėjo su artimaisiais, tačiau nesikreipė dėl to į pagalbos tarnybas, policiją.

 

19,1 proc. 18–74 metų amžiaus vyrų teigė patyrę fizinį ar seksualinį ne partnerio smurtą

Tarp 65–74 metų amžiaus vyrų tokių buvo 14,1 proc., tarp 30–44 metų amžiaus – kas ketvirtas (24,3 proc.). Didžiausia ne partnerio smurtą patyrusiųjų dalis buvo tarp žemiausio išsilavinimo vyrų (27,1 proc. turinčių pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą), be to, šis smurtas dažnesnis didmiesčiuose (25 proc. didmiesčių gyventojų vyrų teigė patyrę ne partnerio smurtą). Apie ne partnerio smurtą su artimaisiais kalbėjosi 62,4 proc. vyrų, 16,7 proc. kreipėsi į sveikatos ar socialinių paslaugų įstaigą, kas dešimtas (10,6 proc.) pranešė policijai.

Seksualinį priekabiavimą darbe patyrė 19,1 proc. kada nors dirbusių moterų ir 6,6 proc. vyrų

Tyrimo rezultatai parodė, kad beveik kas penkta kada nors dirbusi moteris (19,1 proc.) yra patyrusi seksualinį priekabiavimą darbe. Maždaug pusė (54,2 proc.) šį smurtą patyrusių moterų apie tai kalbėjosi su kolegomis ar vadovais, 67,4 proc. – su artimaisiais. 3,9 proc. patyrusių šį smurtą moterų mano, kad seksualinio priekabiavimo atvejai yra gana dažni, kas penkta (21,8 proc.) – nėra labai dažni. Beveik pusė (49,9 proc.) seksualinį priekabiavimą darbe patyrusių moterų manė, kad jie visai nedažni, taip manė ir 74,6 proc. šio smurto nepatyrusių moterų.

Seksualinį priekabiavimą darbe patyrė 6,6 proc. kada nors dirbusių vyrų. 37,3 proc. apie tai kalbėjosi su bendradarbiais, daugiau kaip pusė (58,2 proc.) – su artimaisiais. Nepaisydami patirto priekabiavimo, 58 proc. šių vyrų mano, kad seksualinio priekabiavimo atvejai yra visai nedažni ar jų nepasitaiko, kas trečias (31,1 proc.) neturėjo nuomonės. Tarp nepatyrusių priekabiavimo vyrų 73,5 proc. manė, kad šie atvejai visai nedažni ar jų nepasitaiko.

 

Persekiojimą yra patyrę 5,6 proc. 18–74 metų amžiaus moterų ir 3,7 proc. vyrų

Beveik 3 proc. moterų yra patyrę intymaus partnerio persekiojimą, 5,6 proc. moterų susidūrė su ne partnerio persekiojimu. Tarp jauniausios amžiaus grupės (18–29 metų amžiaus) moterų ne partnerio persekiojimą patyrė kas dešimta (9,8 proc.).

Vyrai persekiojami rečiau – intymaus partnerio persekiojimą patyrė 1 proc. vyrų, ne partnerio persekiojimą – 3,7 proc. 18–74 metų amžiaus vyrų.

 

Informuotumas apie pagalbą nukentėjusiems nuo smurto asmenims

Tyrimo rezultatai parodė, kad gyventojai gerai informuoti apie pagalbos paslaugas nukentėjusiems nuo smurto asmenims teikiančias organizacijas. Apie jas teigė žinančios 99,2 proc. patyrusių bet kokios rūšies smurtą ir 98,4 proc. nepatyrusių smurto 18–74 metų amžiaus moterų (vyrų atitinkamai buvo 97,3 ir 96,2 proc.).

Apie galimybę gauti nemokamą teisinę pagalbą patyrus seksualinį smurtą žino mažesnė gyventojų dalis – 63,2 proc. bet kokios rūšies smurtą patyrusių ir 65,1 proc. nepatyrusių moterų, ir, atitinkamai, 54,8 ir 58,9 proc. vyrų.

 

Gyventojų saugumo statistinis tyrimas buvo atliekamas imčių metodu, Gyventojų registro duomenų pagrindu buvo sudaryta paprastoji atsitiktinė 10 tūkst. asmenų imtis. Tyrimo anketa buvo parengta pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodiką. Į anketos klausimus atsakė 5,5 tūkst. asmenų.

 

Gyventojų saugumo statistinį tyrimą finansuoja Europos Sąjunga.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

 

 

 

Paaiškinimai

Fizinis smurtas – neteisėtas ir tyčinis prieš asmens valią jam daromas fizinis poveikis, nukreiptas į žalos sveikatai padarymą, fizinio skausmo ar kitų fizinių kančių ir baimės sukėlimą. Šiame tyrime – stumdymas ar tempimas už plaukų, mušimas (kumščiu ar daiktais), smaugimas, dusinimas, grasinimas ginklu ar jo panaudojimas ir kitas žalojantis ar gąsdinantis poveikis.

Grasinimas – žodžiu ar veiksmais (gestais) išreiškiamas ketinimas pakenkti asmeniui (sumušti, sužaloti, nužudyti).

Intymus partneris – asmuo, su kuriuo yra ar buvo palaikomi intymūs santykiai. Tai esamas arba buvęs sutuoktinis arba sugyventinis, asmuo, su kuriuo yra arba buvo susitikinėjama. Klausimai apie galimus intymaus partnerio smurto atvejus apėmė visą respondento gyvenimą, t. y. nuo to amžiaus, kai respondentas turėjo intymų partnerį.

Ne partneriai – asmenys, niekada neturėję intymių santykių su respondentu, pvz., nepažįstamas asmuo, pažįstamas, draugas, kolega, mokytojas, kaimynas arba šeimos narys. Šiame tyrime buvo klausiama apie ne partnerių smurto atvejus, įvykusius po to, kai respondentui sukako 15 metų.

Persekiojimas – dažnas ir pasikartojantis elgesys, kuris persekiojamam asmeniui sukelia nerimą ir baimę, verčia pakeisti jo kasdienius įpročius (sutrikdyti jo kasdienę rutiną, atsisakyti kokios nors veiklos ar ją keisti kita, imtis papildomų apsaugos priemonių ir pan.). Tai atkaklūs bandymai susisiekti, nepageidaujamų žinučių siuntimas, nepadorūs, įkyrūs ar tylūs skambučiai telefonu, sekimas, tyčinis asmeninių daiktų gadinimas ar gyvūnų žalojimas, vieši, nepadorūs komentarai ar asmeninės informacijos skelbimas socialiniuose tinkluose ir pan.

Psichologinis smurtas – menkinimas, žeminimas, pravardžiavimas, kontroliavimas (nuolatinis reikalavimas informuoti, kur asmuo yra, ką veikia, bet kokios veiklos trukmės nustatymas ar jos uždraudimas), izoliavimas nuo draugų ir (arba) šeimos, veiksmų ir sprendimų asmens gyvenime varžymas (pvz., ribojama galimybė dirbti, mokytis, naudotis savo pinigais), grasinimai pakenkti artimiesiems ar sąmoningas ignoravimas.

Seksualinis smurtas – nepageidaujami lytiniai santykiai naudojant jėgą arba fizinį smurtą, arba pasinaudojant situacija, kai asmuo negali atsisakyti lytinių santykių, nes yra apsvaigęs ar bijo atsisakymo pasekmių, atvejai, kai respondentas verčiamas lytiškai santykiauti su smurtautoju ar kitu asmeniu. Seksualiniu smurtu taip pat laikomas bet koks kitas vertimas tenkinti seksualinius įgeidžius, intymių vietų lietimas prieš asmens valią.

Smurtas – tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria emocinę, fizinę ar materialinę žalą.

Smurtautojas – asmuo, kuris naudoja smurtą prieš kitą asmenį. Šiame tyrime respondento buvo prašoma pasirinkti smurtautojo tipą, kuris nustatomas pagal ryšį su smurtą patyrusiu asmeniu (pvz., dabartinis ar buvęs partneris, šeimos narys, kolega, nepažįstamas asmuo ir pan.). Ryšiai tarp nukentėjusiojo ir smurtautojo yra pagrindinis veiksnys, padedantis suprasti galimus smurto motyvus ir nagrinėti jo poveikį ir pasekmes tiek nukentėjusiajam, tiek visuomenei apskritai.

[i] Šiame tyrime buvo klausiama apie intymaus partnerio smurto atvejus, nutikusius per visą asmens gyvenimą, apie ne partnerio smurtą – nuo tada, kai asmeniui sukako 15 metų.

[ii] Sąvokos „intymus partneris“, „ne partneris“ nenurodo asmens lyties, yra vartojamos apibendrintai ir apima abiejų lyčių asmenis.

 


Šaltinis: Statistikos departamentas