ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:06:29 12:09

Licencijų išdavimas prekiauti antikvariniais daiktais keliasi į elektroninę erdvę

Nuo lapkričio 1 dienos bus išduodamos tik elektroninės licencijos prekiauti antikvariniais daiktais – tokį sprendimą priėmė Vyriausybė, atsižvelgusi į Kultūros ministerijos teikimą.

Licencijų išdavimą prekiauti antikvariniais daiktais perkėlus į elektroninę erdvę, bus supaprastinta sprendimų dėl licencijų išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo ir licencijų galiojimo panaikinimo tvarka. Ūkio subjektai galės visus reikiamus dokumentus bei informaciją pateikti ir gauti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis, taip sutaupydami laiko.

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme įvardinta, kad prekiauti antikvariniais daiktais, įrašytais į Kultūros vertybių registrą ar sukurtais (pagamintais) iki 1800 metų, galima gavus Kultūros paveldo departamento išduotą licenciją. Licencijų išdavimo tvarką ir prekybos antikvariniais daiktais tvarką nustato Vyriausybė. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka, licencijas išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą panaikina ir licencijos galiojimą panaikina Kultūros paveldo departamentas Vyriausybės nustatyta licencijų išdavimo tvarka.

Visi duomenys apie iki šiol išduotas popierines licencijas jau yra pateikti Licencijų informacinei sistemai.

 


Šaltinis: Kultūros ministerija