ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:10:03 8:03

Krašto apsaugos ministerijoje bus eksponuojama XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje Lietuvoje sukurta ir pagaminta ginkluotė

Kviečiame susipažinti su neeilinėmis muziejinėmis vertybėmis ir Lietuvos nepriklausomybės pradžios simboliais: XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje Lietuvoje sukurta ir pagaminta ginkluote. Paroda veiks Krašto apsaugos ministerijos Juodojoje salėje nuo birželio 1 dienos.

Atkūrus Lietuvos valstybę, viena svarbiausių užduočių nepriklausomybei apginti ir išsaugoti buvo ginkluotųjų pajėgų kūrimas. Joms buvo reikalinga ginkluotė. Sudėtingomis sąlygomis buvo mėginama apsirūpinti ginklais visais įmanomais būdais. Viena iš tuo metu matomų perspektyvų buvo savo ginklų pramonės organizavimas. Ginklų kūrimas pogrindyje prasidėjo dar prieš 1990 m., o paskelbus nepriklausomybės atkūrimą, jis buvo tęsiamas ir valstybiniu lygmeniu.

Krašto apsaugos ministerijoje eksponuojamoje Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodoje lankytojai galės išvysti unikalius ir retus XX a. pabaigoje Lietuvos konstruktorių sukurtus ginklus ir jų bandomuosius variantus. Tai ne tik visuomenei jau žinomų pistoletų-kulkosvaidžių „Vytis-2“ pavyzdžiai, bet ir gerokai retesni, iki šiol neeksponuoti arba mažai eksponuoti ginklai. Šalia 1991–1997 m. veikusios eksperimentinės įmonės „Vytis“ pagamintų šaunamųjų ginklų pristatomi ir šioje įmonėje pagamintų granatų pavyzdžiai, o taip pat nuo 2000 m. veikiančios, karinės ir civilinės amunicijos gamintojos AB Giraitės ginkluotės gamyklos produkcija.

Parodoje apsilankyti galima kasdien nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Krašto apsaugos ministerijos darbo laiku nuo 8 iki 17 val., penktadieniais – iki 15.45 val.

 


Šaltinis: KAM