ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:09:29 1:33

Nuo šiol mokslinių ir technologinių verslo inovacijų skatinimo priemonės – Inovacijų agentūroje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai tapus Inovacijų agentūros dalimi, į naująją struktūrą jau perkelta dalis verslo inovacijas skatinančių paslaugų. Inovacijų agentūroje nuo šiol veikia „Smart InoTech pramonei“, „InterInoLT“ ir „TechHub“ projektai, agentūra yra atsakinga už veiklas, susijusias su akceleravimo programomis užsienyje ir verslo dalyvavimu tarptautiniuose renginiuose, išvadų dėl pelno mokesčio lengvatų MTEP vystančioms įmonėms teikimą bei į pramonės poreikius orientuotą doktorantūrą.

„Džiaugiamės, kad Inovacijų agentūra sparčiai pildosi ir jau netrukus verslo atstovai galės gauti visas paramos ir plėtros priemonių vienoje vietoje. Konsolidavus paslaugas, Inovacijų agentūros specialistai turės visus duomenis apie įmonių poreikius ir jų augimą, todėl ateities paramą skirs maksimaliai efektyviai. Tai – žingsnis link proveržio inovacijų srityje, kuris padės įmonėms plėsti savo pajėgumus ir augins jų tarptautinį potencialą“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė.

Inovacijų agentūroje veiklą tęs pramonės įmonių skaitmenizaciją ir verslo tarptautinį konkurencingumą skatinantys projektai. Skaitmeninėmis technologijomis grįstas inovacijas ketinančios diegti pramonės įmonės gali konsultuotis su Inovacijų agentūroje veikiančio „Smart InoTech pramonei“ projekto ekspertais. „InterIno LT“ projektas toliau teikia įmonėms konsultacijas dėl įsijungimo į tarptautines vertės grandines ir didina Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialo žinomumą užsienyje.

Prie naujosios agentūros prisijungęs „TechHub“ projektas skirtas ankstyvos stadijos inovatyvių verslo idėjų kūrimui, intensyviam startuolių augimui bei verslumo ekosistemos tvariai plėtrai vystyti, ir toliau skatins tyrėjus, mokslininkus, studentus ir verslo atstovus vystyti inovatyvias verslo idėjas, teiks jų komandoms įvairiapusę inovacijų ir verslo paramos pagalbą ir sudarys galimybes intensyviam aukštos pridėtinės vertės žiniomis grįsto verslo segmento augimui Lietuvos ekonomikoje.

Inovacijų agentūra įmonėms, siekiančioms pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, teikia ekspertines išvadas dėl jų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP. Įmonės, pateikusios paraiškas ir gavusios patvirtinimą dėl MTEP vykdymo, gali sumažinti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną iki 50 procentų.

Inovacijų agentūra taip pat bus atsakinga už verslo akceleravimo programas JAV, Kanadoje ir kitose užsienio šalyse. Šių programų dalyviai galės gauti konsultacijas dėl verslo plėtros ir steigimo užsienyje, dalyvauti renginiuose ir susitikimuose su potencialiais partneriais bei pasinaudoti finansavimu kelionėms į užsienį. Įmonės Inovacijų agentūrai galės teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose finansavimo. Šia priemone skatinamas įsitraukimas į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programas, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių. Paskelbus naujus kvietimus dalyvauti akceleravimo programose ir tarptautinių partnerių paieškos renginiuose, informacija bus skelbiama internetiniame puslapyje ir Inovacijų agentūros socialiniuose tinkluose.

Daugiau informacijos apie nuo šiol Inovacijų agentūroje vykdomus projektus ir priemones:

Inovacijų agentūra įkurta agentūros „Versli Lietuva“ ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) pagrindu bei konsoliduojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vykdytas inovacinės veiklos funkcijas.

 


Šaltinis: MITA