ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2023:06:01 8:31

Laukiame pastabų ir pasiūlymų numatomiems atliekų tvarkymo organizavimo pakeitimams

Aplinkos ministerija parengė pasiūlymus, kaip tobulinti apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), alyvos, transporto priemonių apskaitos ir padangų atliekų tvarkymo reikalavimus, kad šių atliekų tvarkymo sistema būtų efektyvesnė. Su jais galima susipažinti viešojoje konsultacijoje, kuri vyks iki gegužės 18 d.

Kviečiame ekspertus, valstybines institucijas, verslo įmones ir organizacijas, asociacijas, socialinius partnerius teikti pastabas ir pasiūlymus planuojamiems Atliekų tvarkymo, Mokesčio už aplinkos teršimą ir Aplinkos apsaugos įstatymų pakeitimams.

Tikimasi, kad jie sustiprins apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), alyvos, transporto priemonių apskaitą ir apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), ypač padangų, atliekų tvarkymą ir kontrolę, užtikrins proporcingumo principo taikymą.  

Siūlomi pakeitimai apima apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo būdą, reikalavimus jų tvarkymą organizuojančioms organizacijoms. Taip pat reikalavimus padangų atliekoms surinkti regionų atliekų tvarkymo centrams. Numatoma, kad transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusias atliekas autoservisai priimtų ne tik iš gyventojų, bet ir iš ūkio subjektų.

Daug dėmesio skiriama padangų atliekų surinkimui ir tvarkymui didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Surenkant šias atliekas siūloma taikyti vieno langelio principą. Siekiama sudaryti palankesnes sąlygas padangų restauruotojams. Išplečiama padangų gamintojų atsakomybė, įtraukiant ratų gamintojus ir importuotojus į padangų atliekų tvarkymo organizavimą. Keičiamas padangų klasifikavimas.

Pasibaigus viešajai konsultacijai ir įvertinus gautas pastabas bei pasiūlymus, įstatymų pakeitimai esant poreikiui bus aptariami su suinteresuotomis šalimis.

Daugiau informacijos apie viešają konsultaciją rasite čia

Savo pastabas, pasiūlymus kviečiame pateikti pridedamoje lentelėje čia ir išsiųsti elektroniniu paštu mindaugas.kauzonas@am.lt

 


Šaltinis: Aplinkos ministerija