ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:08:08 3:39

E. Dobrovolska: įtvirtiname efektyvesnę notarų veiklos priežiūrą

Šiandien teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska patvirtino naujas notarų tarnybinės priežiūros taisykles.

 

„Teisingumo ministerija, kaip institucija atsakinga už notarų tarnybinę priežiūrą, šioje srityje siekia ne procedūrinių, bet kokybinių pokyčių, kurie leistų užtikrinti ilgalaikę notarų veiklos kokybę. Neabejoju, jog naujosios taisyklės suteiks daugiau aiškumo ir konkretumo, ką, kada ir kas turi padaryti tam, kad gyventojai sulauktų efektyvesnių ir labiau prieinamų notarų paslaugų“, – sako teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.

 

Pasak ministrės, nauju teisiniu reglamentavimu įtvirtinamas notaro veiklos patikrinimo metu nustatytų trūkumų pašalinimo kontrolės mechanizmas.

 

Numatoma galimybė iš anksto, prieš patikrinimą, išsiųsti notarui klausimyną, skirtą pirminei informacijai, reikalingai patikrinimui atlikti, surinkti – tai leis patikrinti daugiau aplinkybių ir duomenų bei paspartinti patį tikrinimo procesą. Bus aiškiau, kokia yra notarų veiklos eilinių ir neeilinių patikrinimų apimtis, neeilinio patikrinimo atlikimo inicijavimo kriterijai, patikrinimą atliekančių asmenų, notarų teisės ir pareigos.

 

Itin svarbu, jog naujoji tvarka numato galimybę notarų veiklos patikrinimus atlikti nuotoliniu būdu, nes tai – neišvengiama būtinybė, leidžianti sumažinti ne tik dėl patikrinimų patiriamus nepatogumus notarams, bet ir administracinę naštą šiuos patikrinimus atliekantiems ministerijos atstovams, taip užtikrinant efektyvesnę ir inovatyvesnę notarų veiklos priežiūrą.

 

Siekiant įgalinti Teisingumo ministeriją reaguoti į neatidėliotinas situacijas, kai notaro veiklos patikrinimą būtina atlikti nedelsiant nuvykus į notaro biurą, numatomas Teisingumo ministerijos ir Lietuvos notarų rūmų bendradarbiavimas. Lietuvos notarų rūmai visose notarų veiklos teritorijose turi įgaliotus atstovus, kurie taip pat gali atlikti patikrinimus.

 

Taip pat, siekiant didinti visuomenės informuotumą apie ministerijos vykdomą notarų tarnybinę priežiūrą, jos rezultatus ir pokyčius, Teisingumo ministerijos ir Lietuvos notarų rūmų interneto svetainėse bus skelbiama apibendrinta informacija apie notarų veiklos patikrinimų metu nustatytus trūkumus bei pažeidimus. Be to, Teisingumo ministerija Lietuvos notarų rūmams teiks rekomendacijas, kaip tobulinti notarų profesinę veiklą.

 

Šiais metais planuojama patikrinti 84 notarus. Naujosios taisyklės įsigalios šių metų kovo 30 d.

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija