ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:08:08 4:22

Teisingumo ministerija „Hagos procesui“ siūlo skirti 100 tūkst. Eur

Teisingumo ministerija, reaguodama į įvykius Ukrainoje, praėjusią savaitę inicijavo kreipimąsi į Hagos tribunolo prokurorą su prašymu pradėti tyrimą dėl Rusijos ir Baltarusijos karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokurorui priėmus sprendimą operatyviai pradėti tyrimą dėl nusikaltimų prieš Ukrainą, Lietuva inicijuoja piniginės paramos skyrimą tyrimui atlikti.

Lietuva tapo pirmąja valstybe, inicijavusia „Hagos procesą“ pagal Romos statutą, kuriuo įsteigtas Tarptautinis baudžiamasis teismas. Prie šios iniciatyvos prisijungė dar 38 Europos ir pasaulio valstybės.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, valstybių vienybė ir ryžtas reikalauti Rusijos ir Baltarusijos režimų atsakomybės už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui yra beprecedentis.

Vasario 28 d. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroras, paskelbęs apie savo sprendimą tirti situaciją Ukrainoje, taip pat viešu pareiškimu paprašė visų valstybių, Romos statuto dalyvių, bei visos tarptautinės bendruomenės skirti finansinę paramą ir žmogiškuosius išteklius, padėsiančius skubiai ir detaliai ištirti susiklosčiusią situaciją Ukrainoje.

„Akivaizdu, kad Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroro tyrimas bus ypač sudėtingas: prokurorui prireiks rinkti įrodymus tebevykstant karo veiksmams, apklausti liudininkus, vykdyti misijas į Ukrainą ar kitas valstybes, o kadangi šiame procese laiko faktorius yra itin svarbus, prokurorui prireiks papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Todėl Teisingumo ministerija siūlo operatyviai skirti finansinę paramą „Hagos procesui“ ir taip padėti užtikrinti, kad būtų atliktas išsamus ir savalaikis Rusijos ir Baltarusijos režimų daromų nusikaltimų tyrimas“, – akcentuoja E. Dobrovolska.

Teisingumo ministerija šiandien vyksiančiame Vyriausybės posėdyje „Hagos procesui“ siūlys skirti 100 tūkst. eurų.

 

Penktadienį vykusioje Europos ES Teisingumo ministrų taryboje buvo akcentuota, kaip svarbu ne tik vieningai prisidėti prie teisingumo įgyvendinimo, operatyvaus ir išsamaus tyrimo, bet ir užtikrinti maksimalias nacionalines pastangas renkant įrodymus. Siekiant šio tikslo, ypatingą vaidmenį atliks Eurojusto koordinuojama darbo grupė.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas – nuolat veikiantis teismas, kurio tikslas – užkirsti kelią nebaudžiamumui už labai sunkius nusikaltimus ir skirtas asmenų individualios baudžiamosios atsakomybės užtikrinimui už tarptautinius nusikaltimus.

Eurojustas – Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra – tai unikalus centras Hagoje, Nyderlanduose, kur nacionalinės teisminės institucijos glaudžiai bendradarbiauja kovodamos su sunkiais organizuotais tarpvalstybiniais nusikaltimais.

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija