ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2022:06:29 12:16

JT Žmogaus teisių taryboje bus pristatyta Lietuvos pažanga žmogaus teisių srityje

Sausio 26 d. Ženevoje Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės 40-ojoje sesijoje bus pristatytas trečiasis Lietuvos pranešimas apie žmogaus teisių apsaugos padėtį šalyje. Ženevoje Lietuvą atstovauja delegacija, vadovaujama teisingumo viceministrės Jurgos Greičienės.

 

Lietuvos delegacijos vadovė J. Greičienė pristatydama Lietuvos pažangą žmogaus teisių srityje daugiausia dėmesio skirs šalies pokyčiams ir pasiekimams socialinės politikos kontekste: lyčių lygybės, nediskriminavimo, vaiko teisių apsaugos, kovos su smurtu artimoje aplinkoje, žmonių su negalia, tautinių mažumų, migrantų socialinės integracijos aspektams.

 

Pastarąjį dešimtmetį Lietuva, dalyvaudama ŽTT veikloje kaip stebėtoja, o nuo 2022 m. – būdama ŽTT nare, aktyviai pasisako už žmogaus teisių visuotinumo ir nedalomumo principus bei žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių propagavimą visame pasaulyje. Lietuva kaip pagrindinių žmogaus teisių sutarčių šalis, imasi ryžtingų veiksmų, kad toliau gerintų žmogaus teisių padėtį, ypatingą dėmesį skirdama rekomendacijų, gautų per Visuotinę periodinę peržiūrą ir JT žmogaus teisių apsaugos mechanizmus, įgyvendinimui.

 

Už Lietuvos pranešimo JT Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai rengti parengimą yra atsakinga Teisingumo ministerija.

 

Lietuvos pranešimui pasitarime yra pritarusi Vyriausybė.

 

ŽTT sesijoje Lietuvos delegaciją taip pat atstovaus Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Tautinių mažumų departamentas prie LRV.

 

ŽTT įkurta 2006 m. Tai yra pagrindinė JT institucija, atsakinga už žmogaus teisių apsaugą, kuri siekia tarptautiniu mastu skatinti visuotinę pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, reaguoja į žmogaus teisių pažeidimus bei teikia rekomendacijas.

 

Lietuvos pranešimą anglų kalba galima rasti čia.

 

 


Šaltinis: Teisingumo ministerija