ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:09:20 2:31

Kokie yra pagrindiniai reikalavimai norint prekiauti gyvūnų maistu?

Mažmenine prekyba gyvūnų augintinių pašarais gali užsiimti visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, turintys verslo liudijimą ar nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą.

Visi, parduodantys gyvūnų augintinių pašarus tiesiogiai gyventojams arba vykdantys prekybą internetu, laikomi užsiimančiais mažmenine gyvūnų augintinių pašarų prekyba. Jiems registracija VMVT nėra privaloma, tačiau jie yra atsakingi už pašarų saugą ir kokybę, todėl turi užtikrinti tinkamas jų tiekiamų pašarų laikymo sąlygas (ypač atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas).

Prekiaujantys gyvūnų augintinių pašarais, turi:

*užtikrinti, kad parduodamas gyvūnų augintinių pašaras būtų paženklintas pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 reikalavimus, įskaitant ir ženklinimą parduodant internetu;

*užtikrinti pašarų atsekamumą, kaip yra numatyta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002;

*esant nesaugiam pašarui, informuoti ir bendradarbiauti su VMVT, pašalinti nesaugius pašarus iš rinkos, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

*atitikti reikalavimus dėl nepageidaujamų medžiagų pašaruose, išdėstytus Direktyvoje 2002/32;

*pašarai turi būti įsigyjami tik iš registruotų ir (ar) patvirtintų pašarų ūkio subjektų, kaip numatyta 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 183/2005.

 


Šaltinis: VVTAT