ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:09:20 1:29

STT pateikė rekomendacijas dėl finansinės paramos skyrimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo iniciatyva atliko antikorupcinį vertinimą ir pateikė rekomendacijas dėl Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo tobulinimo. Nustatyta, kad Birštono savivaldybės tarybos patvirtinti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai gali sudaryti sąlygas savivaldybei priimti nevienareikšmiškus sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo tam tikrų subjektų atžvilgiu.

STT korupcijos prevencijos specialistai nustatė antikorupciniu požiūriu kritinius trūkumus paraiškų vertinimo ir atrankos procedūrose: paraiškų vertinimo kriterijai ir prioritetai yra nepakankamai aiškūs, nereglamentuojama, kaip atrenkamos laimėjusios paraiškos. Savivaldybėje veikiančiai Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijai suteikiama plati diskrecija tuos pačius reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams skirti skirtingo dydžio finansinę paramą, savo nuožiūra interpretuoti paraiškų vertinimo kriterijus.

Be to, STT atkreipia dėmesį, kad nereglamentuota, kokius atitikimą paraiškų vertinimo kriterijams ir prioritetams pagrindžiančius dokumentus pareiškėjai privalo pateikti savivaldybės komisijai, nenustatyti terminai, per kuriuos komisija turi įvertinti gautas paraiškas ir nedetalizuota, dėl kokių priežasčių komisija gali jas atmesti. Taip pat nėra numatytas informacijos apie įvertintas paraiškas viešinimas, t. y. viešai nenurodoma kurioms paraiškoms skirtas ar neskirtas finansavimas, kokio dydžio finansinės paramos buvo prašoma ir kiek skirta.

STT atkreipia kitų savivaldybių dėmesį, kad pateiktos pastabos gali būti aktualios ir joms. Siūloma kitoms savivaldybėms peržiūrėti, ir prireikus, pakeisti savo nustatytas tvarkas dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo.

STT pasiūlė Birštono savivaldybei tikslinti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus, pašalinant nustatytus teisinio reglamentavimo trūkumus. Birštono savivaldybė per 2 mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta ir ar planuojama atsižvelgti į pateiktus siūlymus.

Su antikorupciniu vertinimu galite susipažinti čia.

STT anksčiau atliko korupcijos rizikos analizę Rokiškio ir Kupiškio rajonų savivaldybėse smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo srityse, kuriose taip pat nustatytos korupcijos rizikos ir pateikti siūlymai joms pašalinti.

 


Šaltinis: STT