ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:09:21 7:49

Pokyčiai pacientų eilių formavimo ir valdymo srityse įgyvendinant STT pasiūlymus

Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pareigūnai 2019 m. antikorupciniu požiūriu įvertino asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių valdymo procesus. Sisteminės korupcijos rizikos analizės metu analizuota VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės, kitų pasirinktų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) visoje Lietuvoje darbo praktika formuojant ir valdant pacientų eiles ir pateikti pasiūlymai siekiant valdyti nustatytas korupcijos rizikas.

Siekiant sukurti efektyvų, realiais duomenimis pagrįstą sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ir kontrolės mechanizmą, Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) pavedė VĮ Registrų centrui sudaryti galimybę išankstinėje pacientų registracijos sistemoje formuoti objektyvias ataskaitas apie eiles ir jų tendencijas, kurių pagrindu SAM ar jos įgaliotos institucijos galėtų operatyviai gauti informaciją ir priimti reikiamus sprendimus dėl eiles mažinančių priemonių.

Po STT rekomendacijų, atlikta išankstinės pacientų registracijos sistemos integracija su Elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema. Šiuo pasiūlymu siekiama pacientų registracijas susieti su galiojančiais elektroniniais siuntimais ir taip sudaryti sąlygas mažinti dirbtinai susidarančias eiles dėl pacientų, kurie registruojasi paslaugoms, neturėdami gydytojo siuntimo (toms, kurioms jis reikalingas) arba registruojasi iš karto keliose gydymo įstaigose, į kurias neatvyksta ir neinformuoja apie neatvykimą.

„Pasiūlymai Sveikatos apsaugos politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms, ASPĮ buvo pateikti iki pandemijos, todėl suprantama, kad dėl objektyvių priežasčių jų įgyvendinimas buvo apsunkintas. Tačiau pastebime, kad nepaisant ekstremaliosios situacijos, dalis ASPĮ išankstinėje pacientų registracijos sistemoje jau viešai atskleidžia visą informaciją apie pacientų registracijai skirtus laikus, diegia ir tobulina vidines asmenų registravimo kontrolės priemones, pagal galimybes formuoja laukiančiųjų sąrašus, tuo tarpu kita dalis ASPĮ šių priemonių neįgyvendina ir vis dar apleliuoja į pandeminę situaciją“ – teigė STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė.

Pasiekti pokyčiai vertintini teigiamai, tačiau nevienoda pažanga skirtingose ASPĮ, net ir susiduriančiose su analogiškais informacinių sistemų veikimo ypatumų lemiamais iššūkiais, rodo fragmentiškumą ir didesnio sistemos centralizavimo bei įvairių lygmenų ASPĮ veiklos koordinavimo poreikį.

STT, bendradarbiaudama su tikrintomis institucijomis, stebi pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo procesus, teikia konstruktyvius pasiūlymus, kartu su SAM siekia paskatinti ASPĮ imtis aktyvesnių veiksmų užtikrinant reikalaujamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.


Šaltinis: STT