ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:09:21 7:33

Reikšmingas postūmis kovoje su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu

Lietuvos kriminalinės policijos biuras, remiamas Europolo, kartu su partneriais iš Lenkijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės baigė įgyvendinti projektą „Aukštesnio lygmens kova prieš didelės rizikos Eurazijos nusikalstamus tinklus (EURASIAN OC)“ (toliau – Projektas). Projektas buvo parengtas ir įgyvendintas ES Vidaus saugumo fondo lėšomis. 

Projektas buvo visiškai orientuotas į praktinio bendradarbiavimo užtikrinimą, naujų proaktyvių metodų, kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu Europoje ir už jos ribų, vystymą ir taikymą.

2021 m. birželio 15–18 d. Europolo būstinėje Hagoje, Nyderlandų Karalystėje, buvo suorganizuotas Projekto baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo visų Projekto partnerių šalių ir Europolo atstovai. Susitikime buvo keičiamasi patirtimi ir apžvelgiami įgyvendinant Projektą vykdyti dideli tarptautiniai tyrimai, naujų proaktyvių kovos su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu metodų vystymas ir planuojami tolesni žingsniai.

Projektas savo esme yra plačios europinės dimensijos bendradarbiavimo pavyzdys. Dėmesys sutelktas į ES kovos su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu prioritetus, Projektą įgyvendino kelios ES valstybės narės ir jo rezultatai naudingi visos ES teisėsaugos institucijų bendruomenei.

Projektu buvo siekiama padėti ES valstybių narių teisėsaugos institucijoms geriau identifikuoti ir išardyti nusikalstamus tinklus. Buvo organizuoti operatyviniai darbiniai vizitai, vykdomi pareigūnų mainai ir vyko kiti susitikimai, per kuriuos atlikti ilgalaikiai didelės apimties tarptautiniai tyrimai ir sukurti nauji kovos su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu metodai. Įgyvendinant Projektą vykdyti 7 tarptautiniai tyrimai – buvo išskaidytos organizuotos grupės, iš neteisėtos apyvartos išimta daugiau nei 9 tonos narkotinių medžiagų, daugiau nei 8 mln. Eur įvairia valiuta, išaiškintos 3 narkotikų gamybos ar auginimo laboratorijos. Buvo sukurti nauji kovos su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu metodai.


Šaltinis: Lietuvos policija