ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:16 8:04

Seimas priėmė pataisas dėl pirkėjų informavimo apie kainų sumažinimą

Seimas priėmė Civilinio kodekso pataisas (projektas Nr. XIIIP-4459(2), numatančias pardavėjo pareigą informuoti pirkėją apie prekių kainų sumažinimą (nuolaidas).

 

Įgyvendinat ES teisės aktų nuostatas, Civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatyme įtvirtinta pardavėjo prievolė suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą, o bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą taip pat nurodyti ankstesnę daikto kainą. Ankstesne kaina laikoma mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo, o jei daikto kaina mažinama laipsniškai – kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo. Jeigu daiktas buvo siūlomas pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis daikto siūlymo pirkėjams terminas. Šios nuostatos netaikomos greitai gendantiems produktams bei greitai prekinę vertę prarandantiems daiktams.

 

Pažymėtina, kad jei pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui gauti Civilinio kodekso 6.353 1–8 dalyse nurodytą informaciją (taip pat ir informaciją apie taikomą prekių kainų sumažinimą), pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl vengimo sudaryti sutartį, o jei sutartis jau sudaryta – per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti kitus nuostolius. Tokiu atveju pardavėjas turi grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos ar pirkėjo reikalavimo atlyginti nuostolius gavimo dienos.

 

Įstatymo nuostatos įsigalioja nuo š. m. liepos 1 d.


Šaltinis: VVTAT