ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:12 7:35

Nauja DGK sprendimų antstoliams pateikimo tvarka

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė DGK sprendimų pateikimo antstoliams tvarka, kuri aktuali esant piniginio pobūdžio išieškojimams. Pagal naują tvarką įsigaliojo dvi naujovės, aktualios DGK (darbo ginčų komisijos) kreditoriams (ieškovams, t. y. tai ginčo šaliai, kuri siekia piniginės sumos išieškojimo pagal DGK sprendimą):

  • vykdomieji dokumentai (DGK sprendimas) teikiami ne tiesiogiai kreditoriaus (ieškovo) pasirinktam konkrečiam antstoliui, bet Lietuvos antstolių rūmams, prisijungiant prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalo https://www.antstoliai.lt/vbp/public arba (jei tai originalus popierinis vykdomasis dokumentas) – Lietuvos antstolių rūmams, adresu: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius;
  • kreditorius (ieškovas), norėdamas pateikti DGK sprendimą Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portale https://www.antstoliai.lt/vbp/public, turi pateikti prašymą priimti DGK sprendimą vykdymui pasirašytą savo elektroniniu parašu (su ADOC plėtiniu). Nesant elektroninio parašo galimybės, ieškovas turi pateikti originalų rašytinį vykdomąjį dokumentą (DGK sprendimą) Lietuvos antstolių rūmams, adresu: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius.

Atkreipiame dėmesį

  • Darbo ginčų komisijos neatlieka piniginių sumų išieškojimo. Tai yra Lietuvos antstolių rūmų funkcija.
  • Nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus, kurių kategorijos išvardintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 120 punkte, išieškotojai savarankiškai pateikia pasirinktiems antstoliams.
  • Darbo ginčų komisijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas CPK nustatyta tvarka (DK 230 str. 2 d.). Jeigu darbdavys (atsakovas) nevykdo įsiteisėjusio darbo ginčų komisijos sprendimo, darbuotojas dėl priverstinio sprendimo įvykdymo gali kreiptis į antstolį. Detalius paaiškinimus, kaip pateikti antstoliui darbo ginčų komisijos sprendimą galite rasite Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėje: https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos

Daugiau informacijos:
Vykdomojo dokumento (DGK sprendimo) pateikimas antstoliui
Lietuvos antstolių rūmų el. svetainėje www.antstoliurumai.lt


Šaltinis: VDI