ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:16 8:33

Sausio mėnesio valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 6,5 proc. (60,3 mln. eurų) mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 757 mln. eurų, tai yra 7,4 proc. (60,3 mln. eurų) mažiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 750,7 mln. eurų. Tai yra 32,7 mln. eurų arba 4,2 proc. mažiau nei 2020 m. sausio mėn.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 492,7 mln. eurų pajamų. Tai yra 20,2 mln. eurų (3,9 proc.) mažiau nei 2020 m. sausį. Nors deklaruota PVM prievolė buvo 9,7 proc. (47,4 mln. eurų) didesnė nei prieš metus, mažesnes pajamas iš PVM lėmė atlikti didesni PVM grąžinimai ir mokestinės permokos įskaitymai kitų mokesčių mokėtojų prievolėms padengti.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 198,9 mln. eurų. Tai 2,1 mln. eurų (1,1 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio mėn. GPM pajamų surinkimą lėmė dėl COVID-19 viruso kilusios krizės neigiamai paveikti darbo rinkos rodikliai bei išaugusi nepriemoka dėl atidėtų GPM mokėjimų.

Už visas akcizines prekes gauta 127,8 mln. eurų – 13 mln. eurų (9,2 proc.) mažiau nei 2020 m. sausį. Mažesnes akcizų pajamas lėmė karantino laikotarpiu 2020 m. gruodžio mėn. gerokai sumažėję degalų ir cigarečių pardavimai didmeninėje rinkoje.

Pelno mokesčio gauta 8,1 mln. eurų, t. y., 1,6 mln. eurų (24,1 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio mėn. dėl mažėjusios COVID-19 paveiktų įmonių pelno mokesčio nepriemokos. Atsižvelgiant į tai, kad pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimo terminas yra kovo 15 d., sausio mėnesio pelno mokesčio pajamos yra atsitiktinio pobūdžio (pelno mokestis, sumokėtas nuo dividendų bei užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų, po deklaracijos patikslinimo, kt.).

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 6,3 mln. eurų, t. y., 81,5 proc. (27,6 mln. eurų) mažiau nei 2020 m. sausio mėn., didžiąja dalimi dėl mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu gautų kitų neišvardytų, kito materialiojo ir nematerialiojo realizavimo, žemės realizavimo, biudžetinių įstaigų už prekes ir paslaugas pajamų.

Palyginti su planu, parengtu pagal 2020 m. gruodžio 22 d. priimtą Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, 2021 m. sausio mėn. į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 1,4 mln. eurų (0,2 proc.) daugiau nei planuota. PVM sausio mėn. į biudžetą gauta 14,8 mln. eurų (3,1 proc.) daugiau nei planuota. Akcizų gauta 4,1 mln. eurų (3,3 proc.) daugiau nei planuota. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus planas įvykdytas ir gauta 2,7  mln. eurų (1,4 proc.) daugiau nei planuota. Pajamų iš pelno mokesčio gauta 0,2 mln. eurų (2,3 proc.) daugiau nei planuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 21,3 mln. eurų (77,3 proc.) mažiau nei planuota.


Šaltinis: Finansų ministerija