ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:13 9:58

Darbdaviai turės pranešti apie visus Lietuvoje įdarbintus ir atsiųstus laikinai dirbti užsieniečius

Keičiasi informacijos apie užsieniečių įdarbinimą ir komandiravimą mūsų šalyje teikimo tvarka. Nuo kovo 1-osios darbdaviai privalės teikti pranešimus apie visus įdarbintus ir į Lietuvą komandiruotus užsieniečius.

Iki šiol tokia prievolė buvo taikoma tik įdarbinant ir priimant komandiruotus atvykėlius iš trečiųjų šalių. Nuo kito mėnesio tai galios ir įdarbinamiems bei priimamiems komandiruotiems užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungos šalių piliečiai arba jų šeimos nariai.

Darbdaviai pranešimą privalės teikti ir tais atvejais, kai užsienietis jų pavedimu dirbs užsienyje.
Pranešimą apie įdarbintus užsieniečius bus privaloma pateikti ne vėliau kaip likus darbo dienai iki tokio asmens įdarbinimo dienos ir ne vėliau kaip likus darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.

Šia informaciją darbdaviai turės pateikti Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per „Sodra“ EDAS sistemą. Reikės užpildyti  Lietuvoje dirbančių užsieniečių (LDU) formos pranešimus (iki vasario 28 d. – LDU versija 01, nuo kovo 1 d.  – LDU versija 02). Pranešimą reikės  teikti tik elektroniniu būdu, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Dar viena naujovė – patikslintą LDU pranešimą pateikti nuo kovo 1 d.  reikės ir tuo atveju, kai pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvoje pagrindas. Tokiu atveju darbdavys per darbo dieną nuo informacijos apie užsieniečio teisėto buvimo pagrindo pasikeitimą gavimo dienos privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą. Patikslinti reikės ir tada, kai pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta pranešime. Tokiu atveju  darbdavys privalės pateikti patikslintą LDU pranešimą per vieną darbo dieną nuo darbo sutarties laikotarpio pasikeitimo ar darbo sutarties pasibaigimo.

„Sodra“, gavusi darbdavių arba įmonių, į kurias atsiunčiami komandiruoti darbuotojai, informaciją, ją perduos Užimtumo tarnybai ir Valstybinei darbo inspekcijai per savo informacinę sistemą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo. Valstybinė darbo inspekcija informaciją apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus naudos vykdydama komandiravimo taisyklių pažeidimų prevenciją, bei atlikdama darbo santykių monitoringą Lietuvoje.

LDU formos pakeitimais taip pat patikslinta informacijos apie komandiruotus į Lietuvos įmones darbuotojus teikimo tvarka – darbdaviai, priimantys komandiruotus darbuotojus nuo šiol turės pranešime nurodyti tokias darbo sąlygas (darbo ir poilsio laiką, kasmetinių atostogų trukmę, darbo užmokesčio dydį), kokios bus darbuotojui taikomos darbo Lietuvoje metu.

Darbdavius dėl LDU formos užpildymo ir teikimo konsultuoja:

  • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį

tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@uzt.lt

  • Valstybinė darbo inspekcija  apie komandiruotus užsieniečius

tel. (+370) 5 213 9772 arba el. paštu info@vdi.lt

  • „Sodra“ – informacijos teikimo techniniais klausimais

Tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@sodra.lt

 


Šaltinis: VDI