ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:03:04 4:35

Finansų ministerijos lūkestis „Ignitis grupei“: patikimą energetikos sistemą užtikrinanti bendrovė

Finansų ministerija bendrovei „Ignitis grupė“ pateikė atnaujintą raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su grupės įmonių veikla. Be kitų pakeitimų, šis lūkesčių raštas papildytas nuostatomis dėl grupės įmonių valdomo elektros ir dujų skirstymo tinklo patikimumo užtikrinimo. Taip pat lūkesčiu gerinti klientų aptarnavimą. 

„Ignitis grupė“ yra strateginės svarbos įmonė, įgyvendinanti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją ir užtikrinanti šalies energijos tiekimo saugumą, prisidedanti prie energetikos sektoriaus transformacijos ne tik Lietuvoje. Tikimės, kad atnaujintas lūkesčių raštas leis užtikrinti tolimesnį tvarų ir nuoseklų bendrovės augimą, kartu išlaikant veiklos tęstinumą ir plėtrą, užtikrinant, kad elektros energijos skirstymo tinklo patikimumas bus didinamas, išlaikant stabilius tarifus“, – sakė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Rašte pabrėžiama, kad „Ignitis grupė“ turi tęsti investicijas į Lietuvos elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo tinklų modernizaciją ir skaitmenizaciją. Taip pat viena iš šio energetikos sektoriaus transformacijos dalių yra išmaniųjų skaitiklių diegimo įgyvendinimas. Šis pokytis sudarys sąlygas užtikrinti didesnį efektyvumą ir lankstumą, įgalins konkurenciją rinkoje bei suteiks postūmį kurtis naujoms paslaugoms, kurios bus naudingos kiekvienam vartotojui.

Be kita ko, taip pat išreikštas lūkestis, kad bus gerinamas klientų aptarnavimas ir siekiama augančio klientų pasitikėjimo.

Bendrovei pateiktame lūkesčių rašte iš jos tikimasi įgyvendinti suskystintų gamtinių dujų terminalo paskirtojo tiekėjo veiklos efektyvumo didinimo priemones. Pastarosios leistų tiek užtikrinti mažiausią neigiamą poveikį gamtinių dujų kainai, tiek prisidėtų prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo.

Finansų ministerija ir toliau viliasi, kad „Ignitis grupė“ sparčiai tęstų elektros energijos ir šilumos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių projektus, prisidedančius prie į atmosferą išmetamo CO2 kiekio mažinimo.

Siekiant subalansuoti akcininkų interesus ir visuomenės lūkesčius, „Ignitis grupė“ įmonių vadovams keliami ilgalaikiai tikslai turi būti orientuoti į efektyvumo reguliuojamoje veikloje didinimą, akcininko ir kapitalo grąžos didinimą, žaliosios gamybos plėtrą, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios įmonių valdysenos praktikų gerinimą. Tuo pačiu finansinių bendrovės rezultatų augimas žaliosios gamybos srityje turi būti gerokai spartesnis nei reguliuojamoje monopolinėje veikloje. Tokiu būdu bus kuriama paskata pelną auginti ne iš tarifų vartotojams, o iš komercinės veiklos. Kitaip tariant, vadovai nebus skatinami akcijomis, jei nebus užtikrinta, kad pelnas didės komercinėse, o ne reguliuojamose monopolinėse veiklose.

Finansų ministerija yra AB „Ignitis grupė“ 73,08 proc. akcijų valdytoja, smulkiesiems investuotojams priklauso 26,92 proc. akcijų.


Šaltinis: Finansų ministerija