ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:03:04 9:30

Tinklalapių blokavimas nevykdomas be teisinio pagrindo ir įspėjimo

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) sulaukia pasiteiravimų dėl galimai be įspėjimo blokuojamų tinklalapių. Pažymime, kad VVTAT nevykdo tinklalapių blokavimo be teisinio pagrindo ir verslininkų įspėjimo, o tokia poveikio priemonė taikoma kraštutiniais atvejais.

 

Keli internetinių tinklalapių valdytojai informavo VVTAT, kad jų tinklalapiai yra blokuojami bei nukreipiami į VVTAT blokuojamų tinklalapių sąrašą. Asmenys teiravosi, kokiu pagrindu yra blokuojami ir kodėl jie nebuvo įspėti apie galimus pažeidimus.

 

Atkreipiame dėmesį, kad tinklalapių blokavimas yra VVTAT taikoma poveikio priemonė, kuri su teismo leidimu gali būti taikoma į Lietuvos vartotojus veiklą nukreipusiems verslininkams, kai šiurkščiai bei sistemingai pažeidžiami Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Civiliniame kodekse, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ar Produktų saugos įstatyme nustatyti vartotojų apsaugos reikalavimai. Prieš priimant tokį sprendimą, kiekvienu atveju yra atliekamas išsamus tyrimas, verslininkas raginamas pašalinti trūkumus, o šių nepašalinus per nustatytą terminą, VVTAT kreipiasi į teismą, prašydama išduoti leidimą dėl tinklalapio blokavimo. Gavusi teismo leidimą VVTAT kreipiasi į interneto prieigos paslaugų teikėjus su privalomu nurodymu blokuoti tinklalapį.

 

Visų blokuojamų interneto tinklalapių sąrašą bei išsamią tinklalapių blokavimo procedūrą rasite: https://vvtat.lt/blokuojami-tinklalapiai/646.

 

Internetinių tinklalapių vykdytojus, kurių prieiga prie tinklalapio galimai buvo apribota, raginame kreiptis į savo interneto paslaugos teikėją, taip pat susisiekti su domeno techniniu kontaktu ir pasiteirauti dėl tokių apribojimų. Įprastai, patikrinus įvairiais įrenginiais, tokius neaiškiomis aplinkybėmis tariamai blokuojamus tinklalapius pasiekti pavyksta. Taip pat įsitikinti, ar nesate blokuojami, galite VVTAT blokuojamų tinklalapių sąraše.


Šaltinis: VVTAT