ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:01:24 3:17

Centrinės valdžios deficitas per dešimt mėnesių – 2 993,7 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 metų sausio-spalio mėnesių centrinės valdžios deficitas buvo 2 993,7 mln. eurų. Centrinės valdžios balansas per dešimt šių metų mėnesių buvo 3 345,9 mln. eurų mažesnis nei 2019 metais per tą patį laikotarpį, kai jis siekė 352,2 mln. eurų perteklių.

2020 metų centrinės valdžios pajamos sausį-spalį buvo 11 335,0 mln. eurų, išlaidos – 13 934,5 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 394,2 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 56,3 proc. sausio-spalio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 34,1 proc. – socialinės įmokos. Per sausį-spalį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 55,2 proc., dotacijos – 11,3 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 11,5 proc.

Centrinės valdžios pajamos 2020 metų spalio mėnesį buvo 1 204,5 mln. eurų, išlaidos – 1 759,4 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 52,4 mln. eurų. Šių metų spalio mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 607,3 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų spalio mėnesiu, balansas sumažėjo 403,9 mln. eurų. Spalio mėnesį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (56,8 proc.) ir socialinės įmokos (31,5 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (43,4 proc.).

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.


Šaltinis: Finansų ministerija