ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:16 7:44

Studentai siekia, kad aukštosiose mokyklose būtų didinamas psichologinės pagalbos prieinamumas

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) ėmėsi inciatyvos padedant Lietuvos aukštosioms mokykloms užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą studentams ir įgyvendino projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kurio metu specialistų paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 2 tūkstančiai studentų.

Kaip rašoma LSS pranešime spaudai, šiuo projektu buvo siekiama skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą pagalbą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų psichikos sveikatą bei kuriančias ir puoselėjančias teigiamą psichologinį klimatą aukštosiose mokyklose.

Tyrimų rezultatai paskatino įgyvendinti projektą

LSS 2017-2018 metais atliko socialinės dimensijos ir psichinės studentų būklės tyrimus, kurių rezultatai parodė, jog dažniausiai studentus kamuojančios problemos – stiprus nerimas (82 proc.), stresas (72 proc.), apatija (51 proc.), baimė (66 proc.) ir depresija (36 proc.). Tik penktadalis apklaustųjų studentų atsakė, kad jų aukštojoje mokykloje teikiamos konsultacijos. Svarbu paminėti, jog 64 proc. apklaustųjų nurodė, jog norėtų, kad psichologinė pagalba būtų prieinama aukštojoje mokykloje, kurioje jie studijuoja, o daugiau nei 50 proc. apklaustųjų studentų nurodė, jog yra patyrę psichologinį smurtą akademinėje aplinkoje.

Anot LSS, išryškėjus tokioms tendencijoms, organizacija nusprendė įvertinti psichologinio konsultavimo poreikį Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurio rezultatai parodė, jog tuo metu net 15-a aukštųjų mokyklų nebuvo pajėgios užtikrinti kvalifikuotą psichologo pagalbą, nes jose nebuvo dirbančių psichologų.

Tuo tarpu, nors dalyje aukštųjų mokyklų veikia psichologinio konsultavimo centrai, tačiau juose dirbantys psichologai pripažino, kad esantis psichologo etatas ar jo dalis (priklausomai nuo aukštosios mokyklos) nepajėgia patenkinti esamo psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos poreikio.

Pagalba turi būti suteikiama laiku

LSS viceprezidentė, projekto vadovė Viktorija Žilinskaitė pasakoja, kad tyrimo rezultatai atskleidė, jog studentams, norintiems gauti pagalbą, tekdavo laukti net iki 3 mėnesių. „Dėl tokio didelio psichologinio konsultavimo poreikio aukštosiose mokyklose, ten dirbantys specialistai visą savo darbo laiką skiria tik konsultavimui, tačiau svarbu vykdyti ir prevencines veiklas, orientuotas į studentų psichikos sveikatos stiprinimą,“ – pasakoja V. Žilinskaitė.

Pasak jos, nepatenkinamas psichologinės pagalbos poreikis ar pagalbos nebuvimas ir paskatino imtis iniciatyvos sprendžiant problemą ir įgyvendinti projektą: „Svarbu, kad studentai ne tik gautų tinkamą specialistų pagalbą, tačiau ji turi būti suteikiama laiku, o ne praėjus keliems mėnesiams, todėl Lietuvos studentų sąjunga ir ėmėsi projekto įgyvendinimo – taip norėjome prisidėti prie teigiamo pokyčio, susijusio su tuo, kas yra svarbiausia – sveikata.“

Tai, kad studentai aktyviai naudojosi LSS teikiamomis paslaugomis, rodo egzistuojantį psichologinės pagalbos prieinamumo didinimo bei prevencinių veiklų poreikį, kurio aukštosios mokyklos Lietuvoje šiuo metu nepatenkina arba patenkina iš dalies“, – rezultatus komentavo V. Žilinskaitė.

Projekto metu specialistų paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 2 tūkstančiai studentų

LSS pranešime spaudai rašoma, jog projekto metu specialistų paslaugomis pasinaudojo 2 348 studentai. Viso buvo suteikta 1 000 individualių konsultacijų ir 67 nuotolinės grupinės konsultacijos, kuriose dalyvavo 335 studentai. Taip pat įvyko 14 seminarų regionų aukštosiose mokyklose, kuriuose dalyvavo 172 studentai, o 27 seminarai surengti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, sulaukė 686 studentų dėmesio. Patyriminėse, meditacinėse bei relaksacinėse veiklose dalyvavo 165 studentai.

Siekiant galimybę pasinaudoti paslaugomis suteikti kuo platesniam ratui studentų, projekto metu specialistai pagalbą teikė trimis kalbomis – lietuvių, anglų ir rusų. Kovo mėnesį šalyje paskelbus karantiną, visos veiklos buvo sėkmingai perkeltos į nuotolinę erdvę ir sulaukė ne mažesnio studentų susidomėjimo – toliau vyko individualios konsultacijos, seminarai bei kiti užsiėmimai.

Matomi teigiami pokyčiai

V. Žilinskaitės teigimu, LSS atlikti tyrimai bei įgyvendintas projektas paskatino aukštąsias mokyklas imtis daugiau iniciatyvos: „Matome tendencijas, jog aukštosiose mokyklose didėja psichologinės pagalbos prieinamumas ir bendrai apie psichikos sveikatos svarbą kalbama daugiau. Žinoma, prie to prisidėjo ir pandemija, karantinas, dar labiau išryškinę ir taip opias problemas“.

Svarbu, kad spręsdami šią problemą nesame vieni – jau netrukus tikimės pasirašyti susitarimą su Lietuvos kolegijų direktorių bei Lietuvos universiteto rektorių konferencijomis ir imtis kolektyvinių veiksmų“, – viliasi LSS viceprezidentė.

Papildoma informacija:


Šaltinis: Lietuvos studentų sąjunga